Okuma Süresi 6 dk

Hisse Senedi Bölünmesi Nedir?

Esasen şirketler, hisse senetlerinin sayısını artırmak için tedavüldeki hisse senetlerini katlara böler. Elbette hisse senedi bölünmesi adını verdiğimiz bu kavram basit bir matematik işlemi değildir. Örneğin, hisse senedinin bölünmesi hisse senedinin fiyatını düşürür. Bu nedenle ilgili hisse senetlerini elinde bulunduran paydaşlar “Hisse senedi bölünmesinin sonuçları nedir?” sorusunu sorabilir.

Bu yazımızda, şirketler ve paydaşlar üzerindeki sonuçları da dahil olmak üzere hisse senedi bölünmesi işleminin temelde ne anlama geldiğini açıklayacağız.

Özet:

  • Hisse senedi bölünmesi işleminde şirketler tedavüldeki hisse senetlerinin sayısını arttırır.
  • Hisse senedi bölünmesi, şirketlerin piyasa kapitalizasyonunu korur. Tedavüldeki hisse senetlerinin sayısı artar ancak hisse başına fiyat düşer ve böylece şirketin toplam değeri korunur.
  • Hisse senedi bölünmesinin temel amacı şirketin hisselerini küçük yatırımcılara daha uygun fiyata sunmaktır.
  • Hisse senedi bölünmeleri çoğunlukla ikiye bir veya üçe bir oranlarında gerçekleşir.
  • Ters hisse senedi bölünmesi ise şirketlerin tedavüldeki hisse senetlerinin sayısını azaltarak hisse senetlerinin piyasa fiyatını arttırmasıdır.

Hisse bölünmesi sistemi nasıl işler?

Hisse senetleri, genellikle şirketlerin yönetim kurulları tarafından belirli amaçlara veya belirli hedeflere ulaşmak üzere kurumsal bir strateji benimsenerek bölünür.

Örneğin şirketler, daha fazla hisse ihraç etmek için hisse senetlerinin fiyatını küçük yatırımcılar için daha ulaşılabilir ve çekici hâle getirmeyi ve böylece şirket için daha fazla likidite yaratmayı amaçlayabilir. Ancak bu amaca “1’e 2”, “1’e 4”, “2’ye 3” gibi matematik formülleri de eşlik ettiği için terminoloji kafa karıştırıcı olabilir. Daha iyi anlaşılması için bu formülleri bir örnekle açıklamak gerekir:

2014’te 1 Apple hissesine karşı 7 hisse verilmesi bunun en iyi örneklerinden biridir. İşlemden önce 649,88 USD civarında seyreden Apple hisseleri bölünme kararından sonra yaklaşık 92,70 USDD civarına düştü (kısacası 648,90 / 7).

Fiyat sadeleştirilmiş olsa da mevcut hissedarlar hiçbir şey kaybetmemiş oldu. Çünkü hâlihazırda ellerinde tuttukları her bir hisseye ek yedi hisse senedi daha almış oldular. Bölünmeden önce 1000 AAPL hissesini elinde bulunduran paydaş, işlem sonrasında 7000 hisseye sahip oldu.

Bu işlem şirketin veya mevcut yatırımcılarının hisse senetlerinin değerini de değiştirmedi. Bölünme işlemi AAPL’nin 556 milyar dolarlık piyasa değerini de değiştirmedi. Ancak bu, hisse bölünmesi işlemlerinin portföyünüzü hiç etkilemeyeceği anlamına gelmez.

Hisse senetleri ne zaman bölünür?

Hisse senetlerini bölmek, mevcut hissedarların yatırımlarının değerini etkilemeden hisse senetlerini başka yatırımcılar için daha çekici hâle getirmek amacıyla yapılır. Bununla birlikte, hisse senedi bölünmesi işlemlerinden hemen sonra birkaç şey gerçekleşebilir. Örneğin, şirket daha fazla hisse senedi lotu açarak hisse başına fiyatını düşürür.

Düşük fiyat sayesinde daha önce söz konusu hisse senedini alamayan küçük yatırımcılar hisse senedini satın almaya başlayabilir. Sık sık dile getirilen piyasa kuralı, talepteki artışı her zaman fiyattaki artışın takip edeceğini söyler. Üstelik talepteki bu artış, yatırımcıların ilgili büyümenin devam edeceğini varsaymasına neden olacağından fiyatlar ve talep daha da artacaktır.

Dolayısıyla hisse senetleri alımının yarattığı bu domino etkisi, şirketin hisse senedi fiyatını da artıracaktır. Apple’la ilgili yukarıda verdiğimiz 2014 yılındaki örneğe dönersek şirketin hisseleri bölünme işlemiyle 92,70 USD civarına çekilmişken işlemden bir sonraki gün 95,05 USD’ye yükseldi.

Hisse senedi bölünmesi işleminin önemi

Bahsettiğimiz gibi hisse senedi bölünmesi, şirketin hisselerini hâlihazırda elinde bulunduran paydaşlara doğrudan avantaj sağlamaz. Ancak hisse senetlerinin bölünmesi hem sayısal hem de stratejik bir uygulamadır.

Hisse senetlerinin bölünmesi şirketler için önemlidir. Böylelikle halkı hisse senetlerini satın almaya teşvik eder. Hisse senedi satın alma olanağına kavuşan kişilerin sayısı artarsa talep de aratacağından hisse senedi fiyatı genellikle yükselir. Bu da en nihayetinde şirkete ve mevcut hissedarlarına fayda sağlar.

Apple’ın 1 hisseye 7 hisse verdiği örnekte hisse getirisinin bir sonraki yıl %36 kazandırdığını görebiliriz. Kıyaslama yapmak için bu getirinin, aynı dönemde Apple’ın S&P 500’da işlem gören şirketlerin %6,6’sını önemli ölçüde geride bıraktığını belirtmek gerekir.

Ancak bazı durumlarda hisse senedi bölünmesinden sonraki fiyat artışının geçici olabileceği de unutulmamalıdır. Uzun vadeli kazançlar, hisse senedini uzun süre elde tutmakla ilişkilendirilse de kesin kazanç sağlanacağı garanti edilmez.

Tersine hisse senedi bölünmesi nedir?

Yukarıda anlattığımız hisse senedi bölünmesi işleminin tam tersidir. Bu işlem kapsamında şirketler mevcut hisselerinin sayısını artırmak yerine hisse senedi sayısını düşürür.

Tıpkı hisse senedi bölünmesi işlemi gibi bu işlem de çeşitli nedenlerle yapılır. Örneğin, şirketler hisselerinin değeri belirli bir eşiğin altına düştüğünde borsa listesinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle şirketler, tedavüldeki hisse senedi miktarını azaltarak borsaların asgari gereksinimleri karşılamak amacıyla hisse senedi fiyatını artırmak için hisse senedi konsolidasyonu yöntemini izleyebilir.

Bunun da ötesinde şirketler, kuruşluk hisse senetlerine yatırım yapmaktan çekinen büyük kurumsal yatırımcıları çekmek için değeri yüksek ve kaliteli hisse senetleri yaratmak amacıyla da bu uygulamaya başvurabilir.

Yatırım yolculuğunuza Baraka’yla başlayın

Hem hisse senedi bölünmesi hem de tersine hisse bölünmesi şirketlerin mevcut yatırımcıları üzerinde önemli etki yaratmaz. Hisse senedi bölünmesi, kenarda bekleyen potansiyel yatırımcıları çekerek şirkete yatırım yapmaya ikna etmek amacıyla kullanılır.

Yatırımla ilgili eğitim ihtiyaçlarınızda Baraka size yardım edebilir. Hisse senedi bölme işlemlerini anlamak ve yatırım yolculuğunuzda bilinçli kararlar vermenizi sağlamak için finansal eğitim hizmetleri sunuyoruz.

Yatırım yolculuğunuzda ihtiyaç duyacağınız eğitimler için hemen bizimle iletişime geçin! Baraka yatırım tavsiyesi vermez.