son güncelleme Şub 25, 2022

Hüküm ve koşullar

HÜKÜM VE KOŞULLAR – BARAKA FINANCIAL LIMITED

İşbu Hüküm ve Koşullar (“Hüküm ve Koşullar” Baraka Financial Limited (“Baraka“, “bize“, “bizim“, “biz“) ve İştirakleri tarafından size (“siz” sunulan belirli hizmetler için geçerlidir. İşbu Hüküm ve Koşullar, yatırım sözleşmelerinin düzenlenmesine ilişkin finansal hizmetin Baraka tarafından size sağlanması dahil sizinle olan ticari ilişkimizi tanımlayan temel bilgileri içermektedir. Baraka, şirket merkezi Unit GD-PB-04-06-OF-07, Level 6, Gate District Precinct Building 04, DIFC, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri (“BAE”) adresinde olan Dubai Uluslararası Finans Merkezinde (DIFC) kurulmuş ve 4153 şirket numarası ile bu Merkeze kayıtlı bir şirket olup Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi (“DFSA“) tarafından izin verilmiş ve düzenlenmiştir. Baraka’nın Üst Düzey Holding Şirketi, şirket merkezi DD-15-134-004 – 007, Seviye 15, Wework Hub71, Al Khatem Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde olan Abu Dabi Küresel Piyasalarında kurulmuş ve 4143 şirket numarası ile bu Piyasalarda kayıtlı bir şirket olan Baraka Technology Holding Ltd’dir.

İşbu Hüküm ve Koşullar, kendi güvenliğiniz için size sunacağımız hizmetlerle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kabul etmeden önce dikkatli bir şekilde okumalısınız. Anlamadığınız herhangi bir şey olması durumunda en kısa sürede lütfen bizi bilgilendirin ya da www.getbaraka.com isimli İnternet sitemizi ziyaret edin ve daha fazla bilgi isteyin. Form(lar)ı, ek(ler)i, ekli belgeleri ve/veya ek sözleşmeleri ile işbu Hüküm ve Koşullar (zaman zaman değiştirildiği gibi) sizinle Baraka arasında bir sözleşme oluşturur (“Sözleşme“) İşbu Sözleşme, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi Kurallar Kitabı İş Modülü amaçları doğrultusunda bir müşteri sözleşmesini teşkil eder.

“KABUL EDİYORUM”U TIKLAYARAK YA DA TARAFIMIZCA SUNULAN HİZMETLERİ YÜKLEYEREK, KURARAK YA DA BAŞKA ŞEKİLDE ERİŞEREK YA DA KULLANARAK BARAKA’NIN GİZLİLİK POLİTİKASI DAHİL AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI VE HİZMETLERİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN BİR KOŞUL OLARAK BUNLARLA UYACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ. BU KOŞULLARI TAŞIMIYORSANIZ YA DA BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ O ZAMAN HİZMETLERİ KULLANMAK İÇİN İZNİMİZ BULUNMAMAKTADIR.

 1. GENEL BİLGİLER
  1. 1.1 Bizimle İlgili Bilgiler: Baraka Financial Limited DFSA tarafından 4153 referans numarası ile yetkilendirilmiş ve düzenlenmiş olup şirket merkezi Unit GD-PB-04-06-OF-07, Level 6, Gate District Precinct Building 04, DIFC, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde bulunmaktadır. Sizinle olan işlerimizi ve sözleşmelerimizi “DFSA Kuralları”na uygun olarak yürütmemiz gerekmektedir. Bu sözleşmenin DIFC kapsamında yürütüldüğünü kabul ve beyan etmektesiniz.
  2. 1.2 Bizimle İletişim: Bizimle e-posta veya diğer elektronik araçlar dahil olmak üzere yazılı olarak veya sözlü olarak (telefon dahil) iletişim kurabilirsiniz. İletişim dili İngilizce olacak ve bizden gelecek belge ve diğer bilgiler İngilizce olacaktır. Bir belge başka bir dile tercüme edilirse bu sadece bilgilendirme amaçlı olacak ve İngilizce versiyonu her zaman geçerli ve hâkim olacaktır.
  3. 1.3 İnternet Sitemiz: Bizimle ilgili ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ve işbu Sözleşme ve İnternet Sitemiz ile ilgili diğer bilgilere İnternet Sitemiz olan www. getbaraka.com’dan ulaşılabilir. İşbu Sözleşme ile İnternet Sitesi arasında bir çelişki bulunması halinde işbu Sözleşme geçerlidir.
  4. 1.4 Sıfat: DFSA Kuralları amaçları doğrultusunda, sizinle iş yaparken size bir Perakende Müşterisi olarak muamele edeceğiz ve söz konusu işle ilgili Yürürlükteki Düzenlemeler kapsamında bu müşteri koruma kategorisine tanınan düzenleyici korumadan yararlanacaksınız.
  5. 1.5 Yürürlükteki Düzenlemeler: İşbu Sözleşme ve tüm İşlemler Yürürlükteki Düzenlemelere tabidir, bu nedenle:
   1. (i) İşbu Sözleşme ile Yürürlükteki Düzenlemeler arasında bir çelişki olması durumunda, ikincisi geçerli olacaktır;
   2. (ii) İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm Yürürlükteki Düzenlemeler kapsamında size karşı olan hiçbir yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmayacak ya da sınırlamayacaktır;
   3. (iii) Yürürlükteki Düzenlemelere uyumu sağlamak için gerekli gördüğümüz her türlü önlemi alabilir ya da almaktan sarfınazar edebiliriz.
   4. (iv) Tüm Yürürlükteki Düzenlemeler ve bunlara uymak için yaptığımız ya da yapmadığımız her şey sizin için bağlayıcı olacaktır ve
   5. (v) Yürürlükteki Düzenlemeler uymak amacıyla aldığımız ya da almadığımız bu tedbirler bizi veya herhangi bir yöneticimizi veya yetkilimizi, çalışanımızı sorumlu kılmaz.
  6. 1.6 Bağımsız Karar: Bizimle bir işlem yapıp yapmayacağınız ve işbu Sözleşmeye ve aşağıdaki koşullara tabi olarak Baraka Platformu aracılığı ile yatırım yapıp yapmayacağınıza bağımsız olarak karar vermeniz gerekmektedir:
   Tavsiye vermediğimizi ve/veya öneride bulunmadığımızı ve yatırımınızın esası veya başka bir şekilde tavsiyede bulunmayacağımızı onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

   Yatırım yapma kararı sadece tarafınıza aittir ve yapacağınız İşlemin mali durumunuz üzerinde yapabileceği etkilerinden yalnızca siz sorumlusunuz.

  7. 1.7 Çıkar Çatışması: Bizimle müşterilerimiz arasında ve farklı müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarını yönetmek için düzenlemeler yapmamız gerekmektedir.
   Bu amaçla yürürlüğe koyduğumuz ve kapsamı altında çıkar çatışması olabilecek durumları ve her durumda bir sureti Form 3’de yer alan bu çatışmayı (“Çıkar Çatışması Belgesi”) yönetmek için attığımız adımları belirlediğimiz bir çıkar çatışması politikasına göre çalışmaktayız. Çıkar Çatışması Belgesinde yapılacak her türlü değişiklik ve/veya hafiflemeye her zaman www.getbaraka.com adresinden ulaşılabilir.
  8. 1.8 Piyasa Suistimali: Herhangi bir işlem yaparak aşağıdakileri beyan ve taahhüt edersiniz:
   1. (i) Yürürlükteki Düzenlemelere uygun olarak hareket edeceğinizi;
   2. (ii) “Piyasa Suistimalini” amaçlayan ya da “Piyasa Suistimali” olarak değerlendirilebilecek şekilde hareket etmediğinizi (bu terim Yürürlükteki Düzenlemelerde tanımlanmıştır) ve
   3. (iii) Yürürlükteki Düzenlemelerin diğer herhangi bir hükmünü ihlal etme niyetiyle hareket etmediğinizi.
 2. KAPSAM VE HİZMET
  1. 2.1 Başlangıç: Aşağıdakileri kabul ve beyan edersiniz:
   1. (i) İşbu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında bir beyana güvenmediğinizi veya bu Sözleşmeye girmeyi imzalamaya teşvik edilmediğinizi kabul edersiniz;
   2. (ii) Baraka, Form 1’de belirtilen hizmetleri sunmaktan sorumlu değildir;
   3. (iii) Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı ile bir hesap açmadan önce Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı ile yapılan müşteri hesap sözleşmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu hüküm ve koşulları okudunuz ve anladınız; ve
   4. (iv) Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıda tutulan fonlarınızın yönetiminin, Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcının hüküm ve koşullarına tabi olacağını anlamaktasınız.
  2. 2.2 İşbu Sözleşmenin Kapsamı: İşbu Sözleşme size hizmet sunmamızın esasını düzenlemektedir Baraka, bir Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı ile yapılan yatırım sözleşmelerini düzenlemek amacıyla bir dijital ticaret platformu sunar. Bizimle olan ilişkiniz süresince aşağıdakiler beyan ve taahhüt edersiniz:
   1. (i) İşbu Sözleşmeyi imzalamak için usulü dairesince yetkilendirildiğinizi;
   2. (ii) On seki (18) yaşından büyük olduğunuzu;
   3. (iii) Daha önce Baraka ya da Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcılarımızdan herhangi birisi tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınmadığınızı ya da bunlardan çıkarılmadığınızı;
   4. (iv) Baraka tarafından sunulan hizmetlere kaydolmanız ve bu hizmetleri kullanmanız tüm Yürürlükteki Düzenlemelere uygun olduğunu;
   5. (v) Baraka tarafından sunulan hizmetleri sizin adınıza kullanması için başka bir kullanıcıya yetki veremeyeceğinizi ve
   6. (vi) Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı hesabına yatırdığınız fonların tek sahibi olduğunuzu ve Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabında tutulan fonlara ve varlıklara hak kazanan tek kişi olduğunuz ve
   7. (vii) Amerika Birleşik Devletleri’nde ikâmet etmediğinizi.
  3. 2.3 Aboneliğinizin işlenmesi: Baraka uygulamasını kullanmak ücretsizdir. Bununla birlikte, pazar bilginizi geliştirmek için Refinitiv araştırmasına erişim sağlama gibi size ek özelliklerin sunulduğu Baraka’nın abonelik hizmetinden faydalanmak isteyebilirsiniz. Aboneliğinizi hemen işleme almak için makul bir çaba harcayacağız. Aboneliğinizin belirli bir zamanda etkinleştirileceğini garanti etmiyoruz. Ödemenizi ve iletişim bilgilerinizi doğrulayana kadar Baraka abonelik hizmetine erişiminiz sağlanmayacaktır. Aboneliğiniz kabul edildiğinde tarafınıza doğrulama maili gönderilecektir.
  4. 2.4 Herhangi bir abonelik teklifinde özellikle belirtilmedikçe, aboneliğinize ilişkin otomatik yenileme seçeneğini seçmeniz hâlinde ilk abonelik döneminin (ve daha sonraki her bir yenileme döneminin) sonunda aynı abonelik dönemi için o tarihte geçerli olan Abonelik Ücreti (zaman zaman değiştirilebilir) üzerinden aboneliğinizin otomatik olarak yenileceğini kabul edersiniz. Otomatik yenileme ödemesi seçeneğini seçmemeniz halinde abonelik döneminin sonunda sizinle iletişim kuracak ve aboneliğinizi yenilemeyi teklif edeceğiz.
  5. 2.5 İptal: Aboneliğinizi 60 gün içinde iptal edebilirsiniz. Bu süre aboneliğinizin onaylandığı tarihten başlayacaktır.
  6. 2.6 Hesap Açma: Bir İşlem yapmak için Baraka ve Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıda hesap açmanız gerekmektedir. Bu hesaplara başvurmak için kimliğinizi tespit edebilmemiz, kimliğinizi doğrulayabilmemiz, dolandırıcılık kontrolleri, yaptırım kontrolleri, kara para aklama ve terörle mücadele kontrolleri ve Yürürlükteki Düzenlemeler ya da dahili prosedürlerimizin gerektirdiği diğer kontrolleri yapabilmemiz adına online başvuru formunu doldurarak talep ettiğimiz bilgilerle birlikte tarafımıza ulaştırmanız gerekecektir. Bu, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, vergi mükellefi olduğunuz ülkeleri ve Yürürlükteki Düzenlemeler kapsamında gereken diğer her türlü bilgiyi bize vermenizi isteyeceğimiz anlamına gelmektedir.
  7. 2.7 Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı: Baraka’nın Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcısı/Sağlayıcıları ile sözleşme ya da sözleşmeler akdettiğini kabul ve beyan edersiniz.
  8. 2.8 Baraka tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanarak Baraka’nın nakit para işlemi ve alış satış işlemi yapmadığını kabul ve beyan edersiniz. Tüm para ve menkul kıymetler Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı tarafından saklanır ve tüm alış satış işlemleri bir Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı tarafından yapılır.
  9. 2.9 Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı ile ilişkilerinizi düzenleyecek ayrı bir sözleşmeyi Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı ile imzalamayı kabul ve beyan edersiniz.
  10. 2.10 Baraka Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıyı denetlemediğini ve Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcının eylemlerinden dolayı sorumlu ya da yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Sizinle Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda bu uyuşmazlıkları doğrudan Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı ile çözeceksiniz.
  11. 2.11 Baraka Hesabınıza verilen menkul kıymet alımlarına ilişkin tüm emirlerin, gerçek satın almanın amaçlandığına ilişkin taahhüdünüz esas alınarak Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı tarafından yetkilendirileceğini ve gerçekleştirileceğini kabul etmektesiniz.
 3. ÜCRETLER, ÖDEME, GELİR
  1. 3.1 Abonelik Ücreti: Baraka’nın premium aboneliğine erişim sağlayabilmek için Baraka’ya Abonelik Ücreti ödeyeceksiniz.
  2. 3.1 Baraka, işbu Sözleşme uyarınca Baraka tarafından zaman zaman belirtildiği gibi Baraka’nın sunduğu hizmetlere ilişkin olarak söz konusu ücret ve masrafları (“Ücretler“) (Baraka tarafından belirlenen şekilde) tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
  3. 3.2 Baraka’nın hizmetleri sunarken üçüncü şahıslara yönelik masraf, ücret, gider ve/veya harcama yapabileceğini göz önünde bulundurun. Bu masraf, ücret, gider ve/veya harcamalar ilgili üçüncü kişilerin hüküm ve koşullarına tabi olacaktır. Baraka’nın işbu Sözleşme kapsamında size sunduğu hizmetlerle ilişkili olarak Baraka’nın yaptığı masraf, ücret, gider ve/veya harcamaları ödemeyi, geri ödemeyi ve/veya iade etmeyi kabul edersiniz. Ayrıca Baraka’nın, ilgili vergi dairesinden söz konusu KDV ile ilgili olarak alacaklandırma veya geri ödeme alma hakkına sahip olacağını size bildirmesi hâli dışında söz konusu masraf, ücret, gider ya da harcamaların KDV’ye ilişkin kısmını (ya da bunun bir bölümünü) Baraka’ya iade edeceksiniz.
  4. 3.3Zaman zaman ticari hesabınızda faiz birikebilir. Nakit bakiyenizde biriken her türlü faizi kaybetmeyi kabul etmektesiniz ve bu itibarla hesabınızın sonuç olarak faizsiz hesap olduğunu onaylamaktasınız. Kesilen bu faizlerin kısmen tarafımızca gelir olarak alıkonabileceğini kabul edersiniz.
  5. 3.3 İşbu Sözleşme kapsamında tarafımıza yapılması gereken tüm ödemeler zaman zaman belirtebileceğimiz para biriminde ve bu amaçla tarafımızla belirlenen banka hesabına aynı gün yapılacaktır.
  6. 3.4 İşbu Sözleşme kapsamında tarafımıza yapılması gereken ödemeler:
   1. (i) KDV ve diğer her türlü vergilerden muaftır ve ek olarak bu miktarlara uygulanabilecek her türlü KDV tutarını ödeyeceksiniz;
   2. (ii) herhangi bir mahsup, karşı talep, kesinti ya da stopaj olmaksızın (yasa gereği yapılan kesinti ya da stopaj hariç) tamamen ödenecektir. Yasa gereği Vergi kesmeniz ya da stopaj yapmanız gerekiyorsa söz konusu ödeme bir kesintiye veya stopaja tabi olmasaydı alacağımız net tutarın tamamına denk net tutarı almamızı sağlamak için gerekli olabilecek ek tutarları bize ödeyeceksiniz.
  7. 3.5 Baraka tamamen kendi takdirine bağlı olarak Abonelik Ücretini ve/veya tarafınızca ödenecek diğer Ücretleri otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak değiştirebilir.
  8. 3.6 Ücretlendirme ve Giderlerin Paylaşılması: İşleminizle bağlantılı olarak üçüncü bir kişiden ücret alabilir veya giderleri bu üçüncü kişi ile paylaşabiliriz. Bu ücretlendirmenin ya da varsa paylaşma düzenlemelerinin ayrıntıları size göndereceğimiz ayrı mali hükümlerde belirtilecektir.
  9. 3.7 Üçüncü Taraf Ödemeleri: Sizinle yaptığımız İşlemlere ilişkin olarak, aramızda yazılı olarak açıkça onaylayarak kabul etmedikçe:
   1. (i) Üçüncü bir tarafa ödeme yapma veya teslimat yapma talebinize uymama hakkımızı saklı tutarız; ve
   2. (ii) Paranın tarafımıza ve/veya Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya ödendiğini ya da sizden başka birinin tarafımıza talimat gönderdiğini öğrendiğimizde, bu ödemeyi ya da teslimatı reddetme hakkını saklı tutarız.
  10. 3.8 Ücretlerin miktarı ve ücretlerin niteliği zaman zaman değişiklik gösterebilir. Baraka kendi takdirine bağlı olarak mevcut ücretleri ayarlama ve yeni ücretler ekleme hakkını saklı tutar. Geçerli ücretlerin değişebileceğini kabul etmektesiniz. Hesabınız için geçerli olacak ücretlerde yapılacak değişiklikleri bu değişiklikler yürürlüğe girmeden en az 30 gün önce size bildireceğiz.
 4. TAVSİYE YASAĞI
  1. 4.1 Sadece Talimat: Her bir İşlemle ilgili olarak sizinle Sadece Talimat Bazlı olarak işlem yapacağız. Hiçbir İşlemin ya da vergilendirmenin ya da bunların diğer sonuçlarının esasına ilişkin tavsiyede bulunmayacağız.
  2. 4.2 Kendi Kararı ve Uygunluğu: Herhangi bir işlem yaparken, İşlemlerin riskine ilişkin kendi bağımsız değerlendirmenizi ve araştırmanızı yapmaktan münferiden sorumlu olduğunuzu beyan etmektesiniz. İşlemin esası ve risklerine ilişkin kendi değerlendirmenizi yapmak için yeterli bilgiye, piyasa gelişmişliğine, profesyonel tavsiye ve deneyime sahip olduğunuzu beyan etmektesiniz. İşbu Sözleşme kapsamında alıp satılan ürünlerin uygunluğunu garanti etmemekte ve sizinle olan ilişkimizde hiçbir güvene dayalı sorumluluk üstlenmemekteyiz.
  3. 4.3 Risk Açıklama Bildirimi: Lütfen Ek 2 olarak ekli DFSA kurallarına uygun olan Risk Açıklama Bildirimimize bakınız. Risk Açıklama Bildirimi belirli alım satım İşlemlerine ilişkin belirli yatırım risklerini düzenlemektedir. İşbu Sözleşmeyi kabul etmeniz, Risk Açıklama Bildiriminde belirtilen riskleri dikkatli bir şekilde okuyup kabul etmeye hazır olduğunuza ilişkin bilgilendirilmiş kabulünüz olarak değerlendirilecektir. Anlamadığınız bir husus varsa, belirli İşlemlerdeki alım satımın uygunluğu başta olmak üzere uzman bağımsız mali ve/veya hukuki danışmanlık almanızı öneririz.
  4. 4.4 Yatırım araştırması ve delegasyonu ve üçüncü şahısların kullanımı: web sitemiz hizmetleri aracılığı ile fiyat, pazar ya da değerleme bilgileri ya da değerlendirme hizmetleri, hisse senedi araştırması ve analizi, pazar açıklama ya da diğer bilgileri (hep birlikte “Yatırım İçeriği“) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yatırım hakkında yatırım araştırması ve jenerik bilgiler sağladığımız durumlarda aşağıdakileri kabul ve beyan edersiniz:
   1. (i) Yatırım İçeriği sadece kendi yatırım kararlarınızı vermenizi sağlamak için sunulmakta olup tavsiye anlamına gelmez ve
   2. (ii) Söz konusu Yatırım İçeriğinin doğruluğu ve tamlığına ilişkin hiçbir beyan ve taahhütte bulunmadığımız gibi garanti de vermemekteyiz.
 5. BARAKA PLATFORMUNUN KULLANILMASI
  1. 5.1 Baraka Platformuna erişilmesi ve kullanılması aşağıdakilere tabidir:
   1. (i) İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymanıza ve
   2. (ii) Baraka Platformunda yayınlanan ya da Platform aracılığı ile sunulan (zaman zaman değiştirilebilecek) Barak Platformu yönergelerine uymanıza ve
   3. (iii) (zaman zaman değiştirilebilecek) gizlilik politikamıza.
  2. 5.2İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşulları ile yönergelerin ve/veya gizlilik politikasının hüküm ve koşulları arasında çelişki olması durumunda, yönergelerin ve/veya gizlilik politikasının hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.
  3. 5.3Yönergeler ve/veya gizlilik politikasında yapılacak her türlü değişiklik derhal yürürlüğe girecektir.
  4. 5.4 Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Baraka Platformu, işlevselliği, yapılandırması, görünümü ve içeriği üzerinde yegane takdir ve kontrole ve her zaman bunları değiştirme hakkına sahip olacağımızı kabul etmektesiniz:
   1. (i) İşlemlerin Baraka Platformu tarafından konulduğu, yönlendirildiği, pazarlandığı ya da başka şekilde işlendiği parametreler ve yöntemler ve
   2. (ii) Baraka Platformunun herhangi bir kullanıcıya yönelik olarak ya da belirli herhangi bir yerde, zamanda ya da konumda belirli bir Finansal Araç ya da İşleme ilişkin kullanılabilirliği.
  5. 5.5 Baraka Platformunda ve/veya İnternet Sitesinde gösterilen ya da bunlara bağlantı veren çeşitli açıklama, sorumluluğun reddi, hüküm ve koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Söz konusu açıklama ve sorumluluğun retleri size önceden yazılı bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman güncellenebilir ve /veya değiştirilebilir.
 6. KULLANICI İÇERİĞİ
  1. 6.1 Üçüncü Taraf İçeriği: Belirli içeriklerin üçüncü taraflarca sağlandığını ve sosyal medya web siteleri, bloglar, wikiler, online konferanslar, televizyon yayınları, dijital ses dosyaları ve diğer forumlar (hep birlikte “Forumlar“) tarafından ya da bunlar aracılığı ile Baraka’ya sunulduğunu kabul ve beyan etmektesiniz. Bu içerik, Baraka tarafından oluşturulmuş ya da sağlanmış bir tavsiye değildir ve herhangi bir menkul kıymet veya menkul kıymetlerin satın alınması, satılması veya sahip olunması için tavsiye anlamına gelmez. Forumlarda yer alan ya da Forumlar aracılığı ile sunulan herhangi bir üçüncü taraf içeriğine güvenmek riski size ait olmak için kullanılır ve Baraka ve bunların seçiminde makul özeni gösterip göstermediklerine bakılmaksızın üçüncü tarafın ifası ya da hizmetlerinden dolayı size karşı sorumlu ya da yükümlü olmayacaktır.
  2. 6.2 İçerik Yükleme: İnternet Sitemize ve/veya Baraka Platformuna içerik yüklemenizi ya da İnternet Sitemizin ve/veya Baraka Platformunun diğer kullanıcıları ile iletişim kurmanızı sağlayan bir özellikten faydalandığınızda yüklediğiniz içerikler:
   1. (i) herhangi bir kimseyi karalayıcı olmamalı;
   2. (ii)müstehcen, ayrımcı, saldırgan, nefret dolu, tehdit edici veya kışkırtıcı malzeme içermemeli,
   3. (iii) herhangi bir kimsenin telif hakkını, veri tabanı hakkını ya da markasını ihlal etmemeli;
   4. (iv) herhangi bir kimseyi aldatma olasılığı olmamalı;
   5. (v) yasa dışı herhangi bir faaliyeti desteklememeli;
   6. (vi) herhangi bir kimseyi taciz etme, üzme, rahatsız etme, telaşa kapılmasına neden olma ya da kızdırma olasılığı bulunmamalı ya da
   7. (vii) başka bir kimsenin kimliğine bürünmek için ya da kimliğinizi ya da herhangi bir kimsenin bağlantısını yanlış tanıtmak için kullanılmamalıdır.
  3. 6.3 İnternet Sitemize ve/veya Baraka Platformuna yüklediğiniz her türlü içerik gizli ya da kişiye özel olarak kabul edilmeyecektir. Yüklediğiniz içerikteki tüm mülkiyet hakları size aittir ancak bu içeriklerin kullanılması, saklanması ve kopyalanması ya da üçüncü kişilere dağıtılması ve onların kullanımına sunulması için bize ve İnternet Sitemizin ve/veya Baraka Platformunun diğer kullanıcılarına sınırlı bir lisans vermeniz gerekmektedir. Tarafınızca İnternet Sitemizde ve/veya Baraka Platformunda yayınlanan ya da yüklenen herhangi bir içeriğin fikri mülkiyet haklarını ya da özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir üçüncü kişiye kimliğinizi açıklama hakkına da sahibiz.
  4. 6.4 İçeriğininiz güvenliği ve yedeklenmesinden münferiden siz sorumlusunuz.
  5. 6.5 İnternet Sitesi ve/veya Baraka Platformu, ilan tahtaları ve sohbet odaları dahil sitenin diğer kullanıcıları tarafından yüklenen bilgileri ve materyalleri içerebilir. Bu bilgiler ve materyaller tarafımızca doğrulanmamış ya da onaylanmamıştır. İnternet Sitesinde ve/veya Baraka Platformunda diğer kullanıcılar tarafından açıklanan görüşler, bizim görüş ve değerlerimizi temsil etmemektedir. Diğer kullanıcılar tarafından yüklenen bilgiler ve materyallerle ilgili şikayette bulunmak istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
 7. SİZE AİT BİLGİLER
  1. 7.1 Gizlilik: Gizlilik Politikasının 7. Maddesinde belirtilen müşteri gizliliğine ilişkin yükümlülükler aşağıdaki bilgiler için geçerli değildir:
   1. (i) İşbu Sözleşme kapsamında ya da sözleşme ile bağlantılı yükümlülükleri yerine getirmek ya da bize işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili hizmetleri sağlamak amacıyla bu bilgileri bilmeleri gereken çalışanlarımıza, görevlilerimize, temsilcilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, danışmanlarımıza ya da kredi referans kuruluşlarına sağladığımız bilgiler ve
   2. (ii) yasa gereği, yetkili bir mahkemenin ya da hükumet ya da düzenleyici otorite tarafından gerekli görülebilecek bilgiler,
  2. 7.2 Veri Koruma: İşbu Sözleşme ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir bilgi vermeden önce lütfen gizlilik politikamızı (“Gizlilik Politikası“) okuyunuz.
  3. 7.3 Baraka, 2020 tarihli ve 5 Sayılı DIFC Veri Koruma Yasasındaki terimlere verilen anlam dahilinde Kişisel Bilgiler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler (“Kişisel Veriler“) dahil zaman zaman verdiğiniz kişisel bilgileri toplayabilir, kullanabilir ve saklayabilir. Kişisel Veriler, kara paranın aklanmasın önlenmesi düzenlemelerine uymak amacıyla verilen bilgiler ile Baraka’nın talimatlarınız uyarınca yaptığı işlemlerden kaynaklanan bilgileri içerebilir.
  4. 7.4 Kişisel Verilerinizi Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanmamıza ve bulundurmamıza izin vermektesiniz.
  5. 7.5 Özellikle Baraka topladığı Kişisel Bilgileri aşağıdakiler için kullanabilir:
   1. (i) Baraka Hesabınızı açmak ve ilgili İşlem ve alım satım düzenlemelerini sağlamak için;
   2. (ii) Hizmetleri sunmak için;
   3. (iii) Baraka’nın DFSA Kuralları ve diğer yürürlükteki yasalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için;
   4. (iv) Müşteri hizmetleri, analiz ve pazar araştırmaları amacıyla;
   5. (v) Kredi ve referans kontrollerini yapmak ve/veya borcu tahsil etmek için ya da yasal işlemler amacıyla ve/veya
   6. (vi) Genel hesap idaresi amaçları için.
  6. 7.6 Barakanın aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizi paylaşabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz:
   1. (i) Baraka’nın hizmetlere uygunluğunuzu değerlendirmek ve kimliğinizi doğrulamak için Kişisel Verilerinizi kullandığı durumlarda;
   2. (ii) Baraka, Kişisel Verileri iştirakleriyle ve zaman zaman Baraka Hesabını yönetebilecek ve işletebilecek üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Baraka, bu üçüncü şahıslara aktarılan Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için her zaman uygun önlemleri alacak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirecektir;
   3. (iii) İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülük ve hakların devir ve temliki halinde ya da Baraka işini ya da işini yeniden yapılandırır ise ya da işini tamamen ya da kısmen satarsa, Baraka, zorunlu veri koruma koşullarına uygun olmak kaydıyla bilgilerinizi ilgili üçüncü kişilere aktarabilir.
   4. (iv) Baraka, Kişisel Verilerinizi suç önleme amacıyla BAE ve uluslararası emniyet teşkilatları veya düzenleyici makamlar ve diğer ilgili kurumlar ile paylaşabilir.
  7. 7.7 Baraka kopya kayıtlarını, Sözleşmenizin feshedildiği tarihten itibaren altı (6) ay ya da DFSA Kuralları ve diğer yürürlükteki yasalara göre tarafımıza başka şekilde belirtilen süre boyunca saklayacaktır. Baraka, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere tüm basılı belgeleri tarayabilir ve veri depolama sistemimizde süresiz olarak saklayabilir. Saklanan veriler kurum dışında arşivlenebilir ve genellikle üç (3) iş günü içinde geri alınabilir. Baraka, Sözleşmenizin feshedildiği tarihten sonra bu tür verilerin geri alınması için yapılan makul masrafları tahsil etmeye çalışabilir.
  8. 7.8 Şüpheye mahal bırakmamak adına, Baraka, 2020 Tarihli ve 5 Sayılı ilgili DIFC Veri Koruma Kanunu ve DIFC veri koruma çerçevesine uygun olarak her zaman Kişisel Verileri toplayacak, kullanacak ve saklayacaktır.
 8. İŞLEMLER
  1. 8.1 Giriş İşlemleri: Baraka Platformu her bir ürün için gösterge satın alma fiyatını ve satış fiyatını gösterecektir. Bu “fiyat teklifi” olarak adlandırılır. Bir fiyat teklifi herhangi bir ürünü satın alma ve satmak için tarafımızca yapılan bir teklif değildir. Fiyat tekliflerimiz diğer aracıların verdiği fiyatlardan, piyasa fiyatından ve borsalardaki ya da ticaret platformlarındaki mevcut fiyatlardan farklı olabilir. Bir fiyat teklifi verdiğimizde, bir aracıdan, piyasadan ya da herhangi bir borsa ya da ticaret platformundan aldığımız fiyatı dikkate alabiliriz ancak böyle bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ve verdiğimiz fiyat teklinin bu fiyatın belirli bir oranı içinde olmasına sağlama yükümlülüğü altında değiliz. Bir piyasa, borsa ya da ticaret platformundaki fiyatlar, örneğin kısa vadeli bir fiyat artışı sırasında veya açılış öncesi, açılış sonrası veya gün içi müzayede dönemlerinde, orantısız ise, fiyat tekliflerimizde benzer fiyatları yansıtabiliriz fakat böyle bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Dayanak piyasanın ya da borsanın kapalı olduğu zamanlarda fiyat tekliflerimiz ilgili ürünün güncel teklif ve satış fiyatı olduğuna inandığımız şeyi yansıtabilir. Fiyat teklifleri ve fiyatlar sürekli olarak güncellenir ve değişir. Bu da emrinizi görüntülediğiniz ya da verdiğiniz zaman ile emrinizin Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı tarafından gerçekleştirildiği zaman arasında alış ya da satış fiyatının değişebileceği anlamına gelir. Emrinizin gerçekleştirildiği fiyatı size bildireceğiz. Görüntülediğimiz hisse senetlerinin ya da menkul kıymetlerin sayıları da emrinizi görüntülediğiniz ya da verdiğiniz zaman ile emrinizin Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı tarafından gerçekleştirildiği zaman arasında değişebilir.

   Hizmetlerimizi kullandığınızda bir emir vereceksiniz. Emir, zaman zaman alım satım platformu üzerinden menkul kıymetleri (Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı aracılığı ile) satın almak ya da satmak ya da başka bir şekilde işlem yapmak için tarafınızca bize yapılan bir taleptir. Daha sonra bu emrinizi kabul etmemiz ve yürürlük kazanması için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya yerine getirme talimatı vermemiz gerekmektedir. Baraka Platformunu kullanarak emir verebilirsiniz. Baraka Platformundaki Baraka Hesabınızdan gelen ve sizden geldiğine ya da sizin yetkilendirdiğinize makul olarak kanaat getirdiğimiz emirleri yerine getirmesi için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya talimat vereceğiz. Emir verirken lütfen dikkatli olun. Kazaen ya da hataen emir vermeniz durumunda mesela birbiri ile aynı birden fazla emir vermişseniz, bunun bilerek verildiğini varsayacak ve sizinle teyit etmeksizin bunları yerine getirmesi için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya talimat vereceğiz.

   Emrinizi kabul ettiğimizde bunu sizin verdiğiniz özel talimatlara göre yerine getirmesi için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya ileteceğiz. Buna ticaret denir. Yerine getirme fiyatınızın emir fiyatınız ile aynı olacağını garanti edemeyiz. Bunun nedeni emrinizi verdiğiniz zaman (veya limit emrinizin, kar al ve/veya zararı durdur emrinizin etkinleştirildiği zaman) ile Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcının emrinizi gerçekleştirildiği zaman arasında piyasanın oynak olabilmesi ve/veya fiyatın yukarı gitmiş ya da aşağı gelmiş olabilmesidir. Buna slipaj denir. Bu meydana geldiğinde emrinizi bir sonraki en iyi fiyattan yerine getireceğiz.

   (a) Dayanak piyasanın durdurulduğu zamanlarda (örneğin hafta sonu ya da piyasanın kapalı olduğu saatlerde, piyasa koşulları nedeniyle ya da temel piyasanın durdurulduğu diğer herhangi bir olaydan dolayı durdurma) ve/veya (b) piyasanın açık olduğu zamanlarda bir emir vermişseniz, ancak emriniz durdurulduktan kısa bir süre sonra başlatılmışsa, tarafınızca verilen geçerli emir piyasa likidite koşullarının makul olduğu koşullar altında makul olur olmaz Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilecektir. Emrinizin alım satımın başlangıcındaki ilk uygun dayanak piyasa fiyatından ya da diğer kaynaklardan sizin için mevcut olabilecek diğer piyasa fiyatlarına kıyasla herhangi bir belirli aralıkta Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı tarafından gerçekleştirileceğini garanti etmiyoruz. Bu emirlerle bağlantılı olarak meydana uğrayabileceğiniz hiçbir kayıp ya da muhatap olabileceğiniz diğer hak taleplerinden sorumlu değiliz.

   Emirleri alım satım saatlerinde yerine getirilmesi için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcılara ileteceğiz. Farklı ürünler için farklı alım satım saatleri vardır. Alıp sattığınız ürünlere ilişkin alım satım saatlerinden haberdar olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi takdirimize bağlı olarak emirleri mesai saatleri dışında yerine getirmesi için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcılara talimat vermeyi kabul edebilir.

   Piyasanın açık olduğu saatlerin dışında bir emir vermeniz durumunda ya da alıp sattığınız ürünün 7/24 piyasada olduğu durumlarda ancak emrinizin sınırlı alım satım işlemlerinin yapıldığı bir sürede (örneğin hafta sonu) verildiği durumda, bir alım satım işlemine ilişkin sizin verebileceğiniz talimatlar dahil hizmetlerimizin bir parçası olarak sunabileceğimiz farklı işlevlerin kullanılabilirliği gecikebilir veya mevcut olmayabilir. Belirli alım satım işlevlerine ve talimatlarına erişememenizden ya da bunları sunamamanızdan kaynaklanan kayıplardan sorumlu değiliz.

   Yerine getirmesi için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya talimat vermediğimiz bir emrin iptal edilmesini ya da değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Bununla birlikte talebinizi yerine getirebileceğimizi garanti edemeyiz. Bu, alım satım yaptığınız ürüne bağlı olacaktır.

   Verdiğiniz her emri kabul etmek zorunda olmadığımız gibi her türlü emir ya da işlemi reddetme haklarımızı saklı tutarız. Emrinizi kabul etmişsek, her emri tamamlaması/yerine getirmesi için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya talimat vermek zorunda değiliz. Bir emri kabul etmeyebileceğimiz, Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya bir emrin yerine getirmesi veya tamamlaması veya bir emri iptal etmesi talimatı vermeyebileceğimiz durumların örneklerine ilişkin kapsamlı olmayan bir listeyi aşağıda sunuyoruz.

   1. (i) Baraka Hesabınızın ya da Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı nezdindeki Hesabınızın risk altında olduğuna makul olarak kanaat getirmemiz ya da Baraka Hesaplarınızın yetkisiz ya da hileli kullanımından dolayı kaygılı isek. Bu, birisinin sizin izniniz olmadan Baraka Hesabınızı ya da Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınızı kullandığını düşünürsek olabilir;
   2. (ii) Verdiğini emir ile ilgili azami zarar tutarını ve her türlü bağlantılı masrafları, harcamaları ve geçerli marjı karşılayacak Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınızda yeterli paranız yoksa;
   3. (iii) Emrinizle ilgili bir hata olduğuna makul olarak kanaat getirirsek. Örneğin, alışılmadık derecede büyük bir sipariş verdiyseniz ve bunu daha önce hiç yapmadıysanız;
   4. (iv) Talep ettiğiniz emir sıra dışı ise ya da abartılı hacimler için verilmişse;
   5. (v) Görüntülenen fiyat teklifinde bir hata varsa. Örneğin, fiyat teklifi piyasa fiyatından, borsadaki fiyatlardan, alım satım platformlarındaki fiyatlardan açıkça farklı ise ve/veya fiyat teklifi açıkça zarar niteliğinde ise;
   6. (vi) Yürürlükteki yasalarda teklifin yürürlükteki yasalara artık uymadığı anlamına gelen bir değişiklik yapılmışsa,
   7. (vii) Bir takasın siparişin iptal edilmesini talep eder veya önerirse;
   8. (viii) Alım satım kurallarını ihlal etmişseniz.
  2. 8.2 Emrinizi kabul etmezsek Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya emrinizi tamamlama/yerine getirme talimatı vermezsek ya da emrinizi iptal edersek, bu bilgileri size sağlayamayacağımıza dair yasal bir neden olmadıkça bu bilgiyi Baraka Platformunda sunarak sizi bilgilendireceğiz.
  3. 8.3 Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya emrinizi yerine getirmesi için talimat vermişsek ve işlem yapılmışsa, düzeltme işlemleri yapması ve işlemi değiştirmesi ya da işlemi iptal etmesi için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya talimat verebiliriz. Almak istediğimiz her türlü düzeltici önlemler de dahil bilgileri alım satım platformumuzda kullanıma sunarak hatalarınız hakkında sizi bilgilendireceğiz.
  4. 8.4 Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı, muaccel olan ücret, masraf ya da harcamaları ödemek için hesabınızdaki parayı kullanabilir. Bir işlem yaptığınızda bu işleme ilişkin tüm ücret, masraf ve harcamalar işlem gerçekleştirilmesi üzerine muaccel olur ve Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı bu noktada ilgili tutarları hesabınızdan düşecektir.
  5. 8.5 8.1. Madde uyarınca tarafımızca yapılan herhangi bir eylem ya da eylemsizlik sonucunda uğradığınız hiçbir zarardan sorumlu değiliz.
  6. 8.6 Baraka, bir işlemi gerçekleştirmek için verilen alış/satış işlem talimatlarını talimatlarınıza göre yerine getirilmek üzere Regüle üçüncü Taraf Sağlayıcıya iletecektir. İşlemlerin esası hakkında size tavsiye vermeyeceğiz. Sadece Talimat Bazlı olarak işlem yapacağız. Tüm işlemler sizin adınıza Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı (tüm alım satım işlemlerini gerçekleştiren ve bunların diğer tarafı olan) ile yapılacaktır.
  7. 8.7 Herhangi bir işlemin sizin için uygun ya da yerinde olduğundan emin olmak zorunda değiliz. Bu nedenle, herhangi bir işlemin sizin için uygunluğunu ya da yerindeliğini değerlendirmemiz gerektiğinde söyleyen herhangi bir ilgili DFSA Kurallarının korumasından yararlanamayacaksınız
  8. 8.8 Barakaya Verilen Talimatlar: Baraka, Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı aracılığıyla adınıza emirleri iletmek ve işlemleri yapmak için makul olarak Baraka için gerekli olabilecek bu işlemleri (adınıza) yapmak için talimatlarınıza göre hareket edecektir.
  9. 8.9 Baraka’nın işbu Sözleşme kapsamındaki işlem hizmetlerini yerine getirebilmesi için makul olarak gerekli olabilecek yetki ve belgeleri yürütecek ve teslim edeceksiniz.
 9. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ
  1. 9.1 Baraka, tarafınızca Baraka’ya verilen bilgi ya da belgelere dayanacağını kabul etmektesiniz. Tarafınızca Baraka’ya verdiğiniz bilgi ya da belgelerin tam, doğru ve esaslı her açıdan yanıltıcı olmadığını sağlamak ve Baraka’nın işbu Sözleşme kapsamındaki görevlerini ifa etmesi ile ilgili olabilecek her türlü bilgiyi Barakaya bildirmek sizin sorumluluğunuz altındadır.
  2. 9.2 Ayrıca, zaman zaman ek bilgi ve/veya belgeler (sahtekarlıkla mücadele önlemlerinin veya diğer ilgili iç prosedürlerin yanı sıra kara para aklama düzenlemeleri ve tarafımız için geçerli diğer benzer düzenlemelerin (“AML“) tarafından gerekli görülenler dahil) ya da tarafımıza verdiğiniz bilgi ve/veya belgelere ilişkin açıklamalar isteyebiliriz. Tarafımıza verdiğiniz bilgiler tam, doğru olmalı, yanıltıcı olmamalıdır. Gerekli bilgileri vermemeniz halinde ya da yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgiler vermeniz durumunda sizin için bir Baraka Hesabı açmayacağız ya da Baraka Hesabınız varsa Baraka Hesabınızı dondurabilir, bloke edebilir ya da kapatabiliriz.
  3. 9.3 İşbu Sözleşme uyarınca yapılan işlemlere ilişkin tüm vergi beyannamelerinden, başvurulardan ve raporlardan ve hesabınızda tutulan yatırımlardan kaynaklanan ya da yatırımlarla ilişkili ödenmemiş sermaye taleplerinin, vergilerin ya da diğer yükümlülüklerin ödenmesinden siz sorumlu olacaksınız.
  4. 9.4 Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınıza yapılacak bir katkıyı finanse etmek için borç para almanın, sermaye yatırımınızın değerinin düşme riskini taşıdığını kabul ediyorsunuz. Katkı sağlamak için borç almanız durumunda, krediyi geri ödemek ve kredi süresinin gerektirdiği faizi ödemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır – Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabındaki değer düşse bile geri ödeme yükümlülüğü devam edecektir. Baraka ile ayarlanan bir yatırıma para yatırmak için borçlanmayı şiddetle tavsiye etmiyoruz.
 10. HESABINIZI (HESAPLARINIZI) GÜVENDE TUTMA
  1. 10.1 Başvurunuzu kabul edersek sizin için bir Baraka Hesabı açacağız. Baraka Hesabınıza erişmek için bir kullanıcı adı ve şifre belirlemeniz gerekecek ve ayrıca diğer güvenlik bilgileri isteyebiliriz. Baraka Hesabınızı güvende tutmak için makul tüm önemlerin alınması sizin sorumluluğunuz altındadır. Tahmin edilmesi zor (büyük ve küçük harf, sayı ve sembollerin bir kombinasyonunu kullanarak) seçmelisiniz ve Baraka Hesabınız için eşsiz olan bir şifre seçmelisiniz. Başka platformlar/hizmetler için daha önce kullandığınız bir şifreyi tekrar kullanmamanızı tavsiye ederiz.
  2. 10.2 Başka birinin güvenlik bilgilerinizi bildiğini düşünüyorsanız derhal bunları değiştirmeniz ve mümkün olan en kısa sürede bizimle iletişime geçmeniz gerekecektir. Güvenlik ya da yasal nedenlerden dolayı gerekli olduğuna inanmamız halinde Baraka Hesabınıza ya da hizmetlerimize erişiminizi engelleyebiliriz. Örneğin izniniz olmadan başka birinin Baraka Hesabınıza erişebildiğini ya da kullanmakta olduğunu düşünürsek. Yeni güvenlik bilgilerini vermek için sizinle iletişime geçebiliriz ya da güvenlik bilgilerinizi değiştirmenizi istemek için sizinle iletişime geçebiliriz.
  3. 10.3 Herhangi bir üçüncü şahsa (reşit olmayanlar dahil) Baraka Hesabınıza erişim ve/veya kontrol yeremezsiniz. Başka bir kişiye Baraka Hesabınıza erişmesini ve/veya kontrolünü vermeyi seçerseniz, bunun riski size aittir ve bu üçüncü kişinin kararlarından biz sorumlu olmayacağız.
 11. TALİMATLAR VE İLETİŞİM
  1. 11.1 Talimatları sadece Baraka Platformu aracılığı ile verebilirsiniz. Tüm yazılı iletişimler Baraka’nın İşbu Sözleşmenin 20.3. Maddesinde ve İnternet Sitemizde belirtilen adresteki şirket merkezine gönderilmelidir. Şikayetler 16. Madde uyarınca Baraka’ya bildirilmelidir.
  2. 11.2 Baraka, makul olarak sizden veya yetkili bir temsilcinizden geldiği düşünülen talimatlara göre hareket etme hakkına sahip olacaktır. Baraka Hesabınız için geçerli olan güvenlik bilgilerinin güvende tutulması ve başka kişilerle paylaşılmaması sizin sorumluluğunuzdadır. Güvenlik bilgilerinizin ele geçirildiği veya ele geçirilebileceğinden şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa, derhal bizimle iletişime geçmelisiniz.
  3. 11.3 a) Baraka, talimatların sizden veya sizin yetkili temsilcinizden geldiğinden emin olana kadar talimatları kabul etmeyebilir; b) Baraka’nın makul görüşüne göre belirsiz olduğu durumlarda, Baraka’nın talimatların geçerliliğini veya talimatların doğruluğunu teyit etmesinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle baraka herhangi bir kayıp veya fırsat kaybından sorumlu olmayacaktır.
  4. 11.4 Baraka, talimatınızla yapılan işlemlerin tavsiye edilebilirliği veya uygunluğundan sorumlu olmayacaktır.
  5. 11.5 Baraka tamamen kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki durumlarda sizin tarafınızdan ya da yetkili temsilciniz tarafında verilen talimata göre işlem yapmayı reddedebilir:
   1. (i) Talimatın geçerliliğinden şüphe duymak için bir nedeninizin olduğu durumlarda ve/veya
   2. (ii) Talimat Baraka Platformunda yerine gerçekleştirilemediği durumlarda.
  6. 11.6 Baraka, Baraka Hesabınızda ya da Baraka Hesabınız kapsamında fonları, varlıkları veya diğer hakları elden çıkarmış veya başka bir şekilde devretmiş veya temlik etmiş olabileceğiniz veya ipotek etmiş olabileceğiniz herhangi bir kimse ile iş yapmakla yükümlü olmayacaktır.
  7. 11.7 Baraka Hesabına ilişkin İşlem beyanları, üçüncü şahıs değerleme raporları ve diğer üçüncü şahıs özet ve araştırma raporları ve aboneliğiniz kapsamında Barakanın size vermeyi seçmiş olabileceği üçüncü şahıs raporları ya da yatırım açıklamaları, bize verdiğiniz e-posta adresine elektronik olarak ya da İnternet Sitemizde ve/veya Baraka Platformundaki panel aracılığıyla size gönderilebilir.
  8. 11.8 Sizinle Baraka arasındaki tüm iletişim İngilizce olmalıdır. İşbu Sözleşmeyi imzalayarak İngilizce’yi okuyabildiğinizi ve anlayabildiğiniz kabul edersiniz. Size sağladığımız herhangi bir belgedeki herhangi bir maddenin anlamına ilişkin tereddüt yaşamanız durumunda lütfen bağımsız tavsiye alın.
 12. MÜŞTERİ FONLARI VE HESABA FON SAĞLAMA
  1. 12.1 DFSA Kuralları uyarınca sizin adınıza herhangi bir fon almamıza veya tutmamıza izin verilmemektedir. İşlemlerinize ilişkin fonların Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıda tutulacağını kabul ve beyan etmektesiniz.
  2. 12.2 Fonlarınızı Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya aktarmanız durumunda, fonlarınızın, DFSA’nın Müşteri Parası kuralları kapsamında onaylanmayan bir bankada tutulacağını ve fonlarınızın bu nedenle DIFC’de bir müşteri banka hesabında tutulduğu kadar etkili bir şekilde korunmayabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.
  3. 12.3 Fonlarınızı Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya göndermeden önce Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcının hüküm ve koşullarını okumak ve kabul etmek tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ve beyan etmektesiniz.
  4. 12.4 Platformumuz aracılığıyla bir banka kartı kullanarak bir ödeme yapabilirsiniz; bunun ardından fonlar, Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı nezdindeki hesabınıza yatırılacaktır. Baraka’nın, banka karınızı kullanarak para yatırma kolaylığı sağlarken kart işlem ücreti ve masrafı ve diğer idari giderler yapacağını kabul edersiniz ve yetkilendirilecek kart işleminin toplam tutarına eklenecek olan, banka kartınızı kullanarak yatırılan miktara ilaveten ek ücret uygulama hakkına sahip olacağımız kabul etmektesiniz. Banka kartı kullanarak bir ödeme yapmadan önce, kart işlemi tutarına eklenecek bu ücretin toplam miktarı size sunulacak ve bu ücrete ilişkin rızanız istenecektir.
 13. BORÇ VERME, BORÇLANMA VE SİGORTALAMA
  1. 13.1 Baraka aşağıdakiler için Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya:
   1. (i) adınıza nakit borçlanarak ya da yatırımlar alarak ya da bu varlıklara ilave yapmanızı gerektirebilecek bir sözleşmeyi size taahhüt ederek Hesabınızdaki varlıklara ilave yapmayı taahhüt etme ya da
   2. (ii) Hesabınızdaki varlıklarla ilgili hisse senedi ödüncü, hisse senedi borçlanma, yeniden satın alma ve ters repo düzenlemeleri yapma talimatı vermeyecektir.
 14. DEĞERLEMELER VE RAPORLAMA
  1. 14.1 Baraka Hesabınızın ve Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınızın yapısını ve değerini ve devam eden işlemleri gösteren beyanlar, Baraka Platformumuzdaki güvenli Baraka Hesabı alanınızda sağlanacaktır.
  2. 14.2 Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcınızda tutulan varlıklarınızı yansıtmak için Baraka Hesabına ilişkin tablolarda kullanılan değerleme seviyeleri, Baraka’nın güvenilir olduğunu düşündüğü ve Regüle Üçüncü Şahıs Sağlayıcı tarafından sağlanan değerleme bilgilerini içerebilecek ve bu bilgileri temel alan fiyatlandırma ve değerleme bilgilerine dayalı olarak varlıklar için rayiç değerini tespit etmeye yönelik Baraka’nın iyi niyet çabalarını gösterecektir. Piyasa koşullarındaki değişiklikler, periyodik tablolarda ve diğer raporlarda gösterilen fiyatların gerçekleştirilebilir değerleri yansıtmayabileceği anlamına gelecektir.
 15. BEYAN, GARANTİ VE TAAHHÜTLER
  1. 15.1 Beyan ve Garantiler: İşbu Sözleşmenin tarihi itibariyle ve her bir İşlem tarihi itibariyle aşağıdakiler beyan ve taahhüt etmektesiniz:
   1. (i) İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi icra ve ifa etme yetkisine sahip olduğunuzu ve bu icra ve ifa etme yetkisi vermek için tüm gerekli işlemlerin yapıldığını;
   2. (ii) İşlem tarihi itibariyle tüm gerekli yetki, izin, ruhsat ve yetkilendirmelere sahip olduğunuzu ve yasal olarak bu İşlemi yapmak için gerekli tüm işlemleri yaptığınızı;
   3. (iii) İşlemi yapmak ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz için gerekli olan tüm izin ve ruhsatları ilgili tüm makamlardan aldığınızı;
   4. (iv) İşbu Sözleşmenin, her bir İşlemin ve bunlar kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin sizin için bağlayıcı olduğunu hükümleri uyarınca size karşı uygulanabilir olduğunu ve bağlı olduğunuz hiçbir düzenleme, emir, direktif ya da sözleşmenin hükümlerini ihlal etmediğiniz ve etmeyeceğinizi;
   5. (v) sizinle ilgili hiçbir temerrüt durumunun olmadığını (“Temerrüt Durumu“) ya da temerrüt durumu haline gelebilecek hiçbir olayın (“Potansiyel Temerrüt Durumu) meydana gelmediğini (zaman akışı, bildirimde bulunulması, herhangi bir tespitin yapılması veya yukarıdakilerin herhangi bir kombinasyonu ile) ve böyle bir olayın devam etmediğini;
   6. (vi) İşbu Sözleşmeyi ve her bir İşlemi yaparken asaleten ve mali olarak hareket ettiğinizi;
   7. (vii) Mali durumunuz, ikametiniz ya da diğer hususlarda bize vermekte olduğunuz ya da verdiğini bilgilerin esaslı her açıdan doğru ve yanıltıcı olmadığını;
   8. (viii) Tarafımızca aksi yazılı olarak kararlaştırılanlar hariç olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamında tarafımıza ya da Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya transfer ettiğiniz tüm fonların yegane maliki olduğunuzu;
  2. 15.2 Taahhütler:
   1. (i) İşbu 15. Maddede belirtilen tüm yetki, yetki, rıza, lisans ve yetkilendirmeleri her zaman alacak ve bunlara uyacaksınız ve bu nedenle bunları tam olarak yürürlükte tutmak için gerekli olan her şeyi yapacaksınız;
   2. (ii) Sizinle ilgili herhangi bir Temerrüt Durumu ya da Potansiyel Temerrüt Durumu olması halinde derhal bizi bilgilendireceksiniz.
   3. (iii) İşbu Sözleşme ve İşlemlere ilişkin sizin ve bizim için geçerli oldukları kadarıyla Yürürlükteki Tüm Düzenlemelere uymak için tüm makul tedbirleri alacaksınız ve her durumda ve her zaman gerekli beceri ve özeni göstereceksiniz.
 16. ŞİKAYETLER
  1. 16.1 Şikayetler: İşbu Sözleşme kapsamındaki ifamız ile ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa, bu şikayeti çözüme kavuşturmak için şikayet yönetim prosedürlerimiz uyarınca şikayetin niteliğini soruşturacak olan Uyum Görevlimize compliance@getbaraka.com adresinden bu şikayeti iletmelisiniz. Şikayet yönetim prosedürünün bir kopyası talep üzerine sunulacaktır. Şikayetlerinizi adil ve hızlı ve DFSA Kuralları uyarınca yönetme prosedürlerimiz bulunmaktadır.
  2. 16.2 Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcının şikayet edilen husustan dolayı tamamen ya da kısmen sorumlu olduğunu değerlendirmemiz durumunda şikayetinizi ilgili kuruma havale edebiliriz. Bu durumda Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcının kusurlu olduğunu ilk önce size bildirecek ve şikayetin ilgili kuruma havale edilmesi için sizin yazılı rızanızı alacağız.
  3. 16.3 Şikayetinizi sizi tam olarak memnun edecek şekilde mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Şikayetinizi sizi memnun edecek şekilde çözüme kavuşturamamamız durumunda bağımsız bir değerlendirme yapılması için şikayetinizi DFSA’ya havale edebiliriz. Onlarla iletişim kurmak isterseniz aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilirsiniz: Dubai Finansal Hzmetler Otoritesi, Level 13, The Gate, PO Box 75850, Dubai, BAE.
 17. FESİH
  1. 17.1 Fesih: Yürürlükteki Düzenlemeler gerektirmedikçe, Baraka Platformunu kullanarak 30 (otuz) gün önceden fesih bildiriminde bulunarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve aramızdaki ilişkiyi sonlandırabilirsiniz. Fesih talebinizi almamız üzerinde Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınızı kapatması için bunu Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıya bildireceğiz. Fonlarınızın ödenmesi Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Müşteri Hesabı Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.
  2. 17.2 İşbu Sözleşmenin 17.1. Maddeye göre feshedilmesi üzerine aşağıdakiler dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bize ödemeniz gereken tüm tutarlar muaccel hale gelecektir:
   1. (i)(Ödenmeyen tüm ücretler, masraflar ve komisyon ve
   2. (ii) İşbu Sözleşmeyi feshedilmesi nedeniyle yapılan her türlü yatırım giderleri.
  3. Baraka Hesabının kapanışı anında bekleyen tüm işlemler sonlandırılarak kapatılacak ve Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Müşteri Hesabı Sözleşmesinin hüküm ve koşulları uyarınca belirlenen hesabınıza havale edilen Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınızdaki fonlar ve gelirlerle birlikte Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınızdaki yatırımlarınız satılacaktır.

   Derhal Geçerli Olmak Üzere Fesih: Aşağıdakilerden her biri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu sözleşmenin size ayrıca bir bildirimde bulunulmaksızın derhal geçerli olmak üzere feshedilmesi nedeni oluşturacaktır:

   İşbu Sözleşme kapsamında vadesi gelen herhangi bir ödemeyi yapmazsanız ya da işbu Sözleşmenin diğer hükümlerine uymaz ya da yerine getirmezseniz ve bunun tarafımızca yapılan ademi ifa bildiriminden sonra bir (1) İş Günü devam etmesi;

   Sahtecilik yapıldığı ya da Baraka Hesabının ya da Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabının güvenliğinin başka şekilde ihlal edildiğine dair şüphe oluşturacak nedenler varsa;

   Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabının ya da Baraka Hesabının finansal hizmetler ve pazar düzenlemelerine aykırı bir şekilde, piyasa suiistimali ya da para aklama dahil mali bir suçu işlemek için kullanılmakta olduğuna dair şüphe oluşturacak nedenler varsa;

   Makul düşüncemize göre mali suçların önlenmesi ya da başka bir şeyle ilgili olsun ya da olmasın yürürlükteki yasa kural ve düzenlemeler kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olan bilgileri bize vermemeniz halinde;

   Hesabınızın yaptırımlarla ilgili yasa, kural ya da düzenlemeler aykırı bir şekilde kullanılmakta olduğuna dair şüphe oluşturacak nedenler varsa.

   Herhangi bir iflas, tasfiye, düzenleyici, denetleyici ya da benzer yasa kapsamında sizinle ya da borçlarınızla ilgili tasfiye, anlaşma ya da konkordato, borçların dondurulması, moratoryum ya da benzeri bir indirim talebi ya da teklifi içeren rızai bir dava açarsanız ya da diğer usul işlemi başlatırsanız.

   Herhangi bir iflas, tasfiye, düzenleyici, denetleyici ya da benzer yasalar kapsamında sizinle ya da borçlarınızla ilgili tasfiye, anlaşma ya da konkordato, borçların dondurulması, moratoryum ya da benzeri bir indirim talebi ya da teklifi içeren size karşı bir ihtiyari dava açılır ya da usul işlemi başlatılırsa.

   Yürürlükteki Yasaların izin verdiği ölçüde, Hesaplarınızın derhal askıya alınması hususunda sizinle irtibata geçeceğiz ve sorunu tatmin edici şekilde çözmeye çalışacak ve çözüme kavuşturduğumuzda askıya alma işlemini kaldıracağız. Yasa gereği sizinle iletişime geçmemiz ya da ayrıntıları konuşmamız yasaklanabilir.

  4. 17.3 Mevcut Hakları: İşbu Sözleşmenin feshedilmesi ya da sona ermesi, işbu Sözleşmenin herhangi bir ihlaline ilişkin fesih ya da sona erme tarihinde ya da öncesinde mevcut olan tazminat talebi hakkı da dahil olmak üzere fesih ya da sona erme tarihine kadar doğmuş olan tarafların haklarını, yasal çözüm yollarını, yükümlülük ya da sorumluluklarını etkilemeyecektir.
  5. 17.4 Aşağıdaki maddeler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir
   1. (i) 18. Madde (İstisnalar, Sınırlamalar ve Tazminat);
   2. (ii) 21. Madde (Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme) ve
   3. (iii) Bu tür İşlemlerle ilgili olarak aramızda mutabık kalınan diğer maddeler.
 18. İSTİSNALAR, SINIRLAMALAR VE TAZMİNAT
  1. 18.1 Baraka, Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınızdaki yatırımların değerinin azalmayacağını ya da Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınızdaki yatırımın kar ya da gelir getireceği ya da sahip olabileceğiniz (bunları bize bildirmiş olsanız bile) herhangi bir yatırım ya da tasarrufun yapılabileceğine ilişkin güvence ya da garanti vermez.
  2. 18.2 Baraka, işbu Sözleşme kapsamında size sunduğu hizmetlerle bağlantılı olarak maruz kaldığınız herhangi bir hatalı karar ya da kayıptan, bu tür bir zarar, kendisinin veya herhangi bir çalışanının ihmali, ağır kusuru, sahtekarlığı veya hilesinden kaynaklanmadıkça, sorumlu olmayacaktır (ve özellikle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Baraka, bu hizmetlere uygun olarak herhangi bir yatırımın satın alınmasında, elde tutulmasında veya satışında dolayı uğranılan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır). Baraka, aşağıdakilerden kaynaklanan kayıplar da dahil uğradığınız (kar, gelir ya da sermaye kaybı, masraf, harcama, talep ya da zararlar da dahildir) diğer zararlardan sorumlu olmayacaktır:
   1. (i) ihmal, ağır kusur, hile ya da diğer herhangi bir kişinin aczinden kaynaklanan;
   2. (ii) Baraka’nın tarafınızdan, Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı tarafından, atanan herhangi bir temsilciniz veya acenteniz veya Baraka tarafından usulüne uygun olarak atanan herhangi bir kişi tarafından Baraka’ya verilen talimatların yerine getirilmesinden ya da bilgilere dayanılmasından kaynaklanan;
   3. (iii) Piyasa koşulları ya da piyasa koşullarındaki değişikliklerden kaynaklanan ya da
   4. (iv) E-postada yer alan herhangi bir bilginin gecikmeli alınması, alınmaması, kaybolması veya yozlaşması veya e-posta iletişiminden kaynaklanan herhangi bir gizlilik ihlali veya yukarıdakilerden herhangi birinden kaynaklanan herhangi bir dolaylı kayıp.
  3. 18.3 Baraka, sizin ya da başka herhangi bir kimsenin uğradığı herhangi bir netice mukabilinden, özel, dolaylı ya da spekülatif kayıp ya da zarar ya da kar kaybı, fırsat kaybı, şerefiye ya da itibar kaybından dolayı sorumlu olmayacaktır.
  4. 18.4 Baraka, özellikle ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir diğer tarafın, bankanın, alt saklama kuruluşunun ya da adınıza paraları, yatırımları ya da diğer mülkiyet belgelerini elinde bulunduran ya da sizin için işlemlerin birlikte veya aracılığıyla yürütüldüğü diğer herhangi bir kurumun temerrüdünden dolayı sorumlu olmayacaktır. Baraka, Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcının eylem ya da ihmalleri nedeniyle uğradığınız kayıplardan, bu kayıplar 18.5. Maddeye uygun olarak Baraka’nın ihmalinden, ağır kusurundan ya da hilesinden kaynaklanmamak kaydıyla, sorumlu olmayacaktır.
  5. 18.5 Baraka Platformu, (yasa gereği açık veya zımni) herhangi bir beyanda bulunulmaksızın veya herhangi bir garanti verilmeksizin “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT HALİ” temelinde sağlanmaktadır Biz ve lisans verenlerimiz, yasaların izin verdiği ölçüde, işlevsellik, çalışabilirlik, erişilebilirlik, kesinlik, doğruluk, güvenilirlik, güncellik, yerindelik, tatminkar kalite, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve kişiye özel haklarının ihlal edilmemesi gibi tüm sarih, zımni ve yasal garantileri reddediyoruz. Yukarıdaki hükümlere sınırlama getirmeksizin, hizmetlerimize, İnternet Sitesinde ve/veya Baraka Platformunuzda ve/veya panelde ya da içerikte yer alan işlevler ya da bunlara erişimin zamanında, kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların giderileceğini, veya Baraka Platformuna veya içeriğine bilgisayar virüsleri ve/veya diğer zararlı veya bozucu kod, program, makro ve benzeri yetkisiz yazılımların bulaşmadığını, veya Baraka Platformunun herhangi bir sisteminin veya içeriğinin herhangi bir bilgisayarda veya bilgisayarla birlikte indirilmesi, kurulması veya kullanılmasının bilgisayarın işlevselliğini veya performansını etkilemeyeceğini garanti etmiyoruz. Baraka Platformu tarafından veya bu platform aracılığıyla yayınlanan veya muhafaza edilen herhangi bir içeriğin silinmesinden veya saklanamamasından sorumlu veya yükümlü değiliz.
  6. 18.6 Baraka Platformu tarafımıza ait olmayan diğer İnternet sitelerine link verebilir. Benzer şekilde diğer İnternet siteleri de İnternet sitesine link verebilir. Bu siteler ya da kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bu İnternet sitelerinin kullanılabilirliğinden ya da içeriklerinden dolayı sorumlu olmadığımızı ve bu İnternet sitelerinin kullanılabilirliği ya da içeriğinden kaynaklanan zarar ya da ziyandan sorumlu olmayacağımızı kabul ve beyan edersiniz. Diğer İnternet sitelerine verilen linkler bir Baraka Platformu kullanıcısı olarak size kolaylık sağlamak içindir ve link verilen İnternet sitesini onayladığımız ya da bu sitelerin işleticileri ile bağlantılı olduğumuz anlamına gelmemektedir. Riski size ait olmak üzere erişilen ya da kullanılan bu sitelerde ya da siteler aracılığı ile kullanıma sunulan içerik ya da kaynakların kullanılması ya da bunlara güvenilmesi nedeniyle ya da bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ya da ortaya çıktığı iddia edilen herhangi bir zarar ya da kayıptan (link verilen sitelerde bulunan her türlü virüs, casus yazılım, kötücül yazılım, solucan, hata veya zarar verici materyaller dahil) dolayı doğrudan ya da dolaylı her türlü sorumluluğu ya da yükümlülüğü reddediyoruz.
  7. 18.7 Baraka Platformunun içeriğinin amacı yalnızca size genel bilgi vermek olup satış teklifi veya herhangi bir menkul kıymet satın alma teklif talebi yapma amacı gütmez ve bu bilgilere yatırım yapmak amacıyla güvenilmeyebilir.
  8. 18.8 Baraka Platformunda yer alan herhangi bir yorum, makale, günlük haber, kamu ve/veya özel sohbet yayınları/iletişimleri, hisse senedi analizi, hisse senedi raporları ve/veya diğer bilgiler, profesyonel veya yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli veya yorumlanmamalı ve bu bakımdan güvenilmemelidir. Baraka Platformunda yer alan herhangi bir yorum, makale, günlük haber, kamu ve/veya özel sohbet yayınları/iletişimleri, hisse senedi analizi, hisse senedi raporları ve/veya diğer bilgilerde bulunan bilgiler kişisel durumunuza özgü değildir ve tavsiye ya da öneri olarak kabul edilmemeli ve belirli bir işlem yapmandan önce, istediğiniz bağımsız bir danışmandan özel ve kişisel tavsiye almalısınız.
  9. 18.9 Sorumluluğun Sınırlandırılması: İletim, iletişim veya bilgisayar tesislerinin arızalanması, gecikmesi, bozulması, grev, terör eylemleri, doğal afetler ve herhangi bir hükumet veya uluslar üstü organ veya makamların eylem ve düzenlemeleri ya da ilgili aracı, komisyoncu veya acentenin, saklama kuruluşumuz, alt saklama kuruluşumuz, bayimiz, piyasa, takas dairesi ya da düzenleyici ya da öz düzenleyici kuruluşun başarısızlığı dahi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenle işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi kısmen ya da hiç yerine getirmememizden dolayı sorumlu olmayacağız. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, işbu Sözleşme kapsamında hariç bırakılabilecek ya da sınırlandırılabilecek, düzenleyici sistem (DFSA Kurallarında tanımlandığı gibi) kapsamında size karşı sahip olabileceğimiz herhangi bir yükümlülüğü hariç bırakmaz ya da kısıtlamaz.
  10. 18.10 Tazminat: Hesaplarınızdan herhangi birindeki herhangi bir borç bakiyesini ödemek için bizim zaman zaman gerekli görebileceğimiz miktarları, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi (herhangi bir İşlem dahil) ihlal ettiğinizde veya haklarımızın uygulanmasıyla ilgili olarak tarafınızdan herhangi bir yanlış beyanın sonucu olarak ortaya çıkan her türlü kayıp, sorumluluk, masraf ya da harcamalar (mahkeme masrafları dahil) Hesaplarınızdan herhangi bir ya da İşlem ya da piyasadaki ya da aracıdaki herhangi bir eşleşen İşlem ilgili olarak tarafımıza tahakkuk ettirilen vergi, resim ve harçları tam tazminat esasına göre bize ödeyeceksiniz.
 19. MÜCBİR SEBEPLER
  1. 19.1 Herhangi bir hükumet organının veya makamının veya menkul kıymet borsasının eylem veya düzenlemeleri, piyasa koşullarındaki gecikme ya da değişiklikler, Baraka’nın talimatlarına göre hareket etmeyi reddeden saklama kuruluşu ya da Baraka’nın kendi sistemi dışında iletişim ya da bilgisayar hizmetinin bozulması, arızalanması, kesintiye uğraması ya da aksaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Baraka’nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, engellenmesi ya da gecikmesi durumunda ve bu yerine getirilmeme, engelleme ya da gecikme doğrudan ya da dolaylı olarak Baraka’nın kontrolü dışındaki durumlardan kaynaklanıyorsa, Baraka, Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabındaki varlıkların değerindeki herhangi bir kayıp veya değişiklikten veya yukarıda bahsedilen yapılmama veya gecikmenin bir sonucu olarak maruz kalınan herhangi bir fırsat kaybından sorumlu olmayacaktır.
 20. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
  1. 20.1 Değişiklikler: İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını değiştirme hakkına sahibiz. İşbu Sözleşmede esaslı herhangi bir değişiklik yapmamız halinde bunu en geç otuz (30) İş Günü içinde size yazılı olarak bildireceğiz. Bu değişiklik, bildirimde belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Abonelik Ücretlerinde yapılacak değişiklikler esaslı kabul edilir. Ücretlerin yürürlüğe gireceğinin bildirildiği tarihten önce Hesaplarınızı kapatmazsanız bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız ve bu değişiklikler Hesaplarınız için geçerli olacaktır.

   Diğer her türlü değişiklik, bizimle yazılı olarak kararlaştırılmalıdır. Başka türlü kararlaştırılmadıkça yapılan değişiklik bekleyen emir ya da İşlemi ya da hali hazırda doğmuş olabilecek herhangi bir hak ya da yükümlülüğü etkilemeyecektir.

  2. 20.2 Devir ve Temlik: Baraka, otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak (tarafınızca Baraka’ya verdiğiniz e-posta adresine e-posta ile olabilir) işbu Sözleşme Kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini, birleşme, şirketlerinin tek bir şirket olmaları ya da Baraka’nın işbu Sözleşme ile ilgili iş ve varlıklarının tamamının veya büyük ölçüde tamamının satın alınması yolu da dahil, Baraka tarafından seçilen üçüncü bir kişiye devir ve temlik edebilir. Ancak şu şartla ki; (i) bu şekilde bir devir ve temlikin, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi olumsuz etkilemeyecek; ve (ii) devralan, Baraka’yı makul düzeyde tatmin edecek şekilde, eşdeğer düzeyde hizmet ve düzenleyici ve ticari güvence sağlayabilecektir.
  3. 20.3 Bildirimler: Başka türlü kararlaştırılmadıkça, tarafımızca işbu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler, talimatlar ve diğer yazışmalar tarafınızca verilen adres ya da e-posta adresine yapılacaktır. Adresinizdeki her türlü değişikliği bize bildireceksiniz.

   Tarafınızca işbu Sözleşme kapsamında bize yapılacak tüm bildirimler, talimatlar ve diğer yazışmalar aşağıdaki bilgiler ya da zaman zaman size bildirilebilecek diğer bilgiler kullanılarak yazılı olarak yapılacaktır.

   Adres: Unit GD-PB-04-06-OF-07, Level 6, Gate District Precinct Building 04, DIFC, Dubai, BAE.

   E-posta: legal@getbaraka.com

   Dikkatine: Hukuk ve Uyum Bölümü

  4. 20.4 Elektronik Yazışmalar: Yürürlükteki Düzenlemelere tabi olarak, elektronik imza kullanılarak aramızda yapılan tüm yazışmalar sanki yazılıymış gibi bağlayıcı olacaktır. E-posta ya da diğer elektronik araçlarla tarafımıza gönderdiğiniz emir ya da talimatlar bize gönderdiğiniz emir ya da talimatların kanıtını teşkil edecektir.
  5. 20.5 Aramaların Kaydedilmesi: Düzenleyici koşullarımıza uymak amacıyla İşlemlerle ilgili telefon konuşmalarını kaydetmemiz gerekmektedir. Bu telefon konuşmalarının kaydedilmesine ve bu kayıtların ve/veya bu kayıtlardan elde edilen deşifre metinlerin herhangi bir amaç için kullanılmasına rıza göstermektesiniz. Kayıtları ve/veya deşifre metinler bizim yegane malımızdır ve bize gönderdiğiniz emir ya da talimatların kanıtı olarak kullanılabileceğini kabul ve beyan edersiniz.
  6. 20.6 Kayıtlarımız: Yanlış olduğu gösterilmedikçe kayıtlarımız, hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle yaptığınız işlerin kanıtı olacaktır. Bu kayıtların, orijinal olmadıkları, yazılı olmadıkları ya da bilgisayar tarafından oluşturulan belgeler oldukları gerekçesi öne sürerek herhangi bir yargılamada delil olarak kabul edilmesine itiraz etmeyeceksiniz. Kayıt tutma yükümlülüklerine uymamız hususunda bize güvenmeyeceksiniz, buna karşın bu kayıtlar tamamen kendi takdirimize bağlı olarak size verilebilir.
  7. 20.7 Kayıtlarınız: Verilen emrin niteliğini ve bu emirlerin verildiği zamanı kanıtlamak için Yürürlükteki Düzenlemeler uyarında uygun kayıt tutmayı kabul etmektesiniz.
  8. 20.8 Üçüncü Kişilerin Hakları: İşbu Sözleşme bizim ve ilgili halef ve devralanlarımızın menfaatine olup bu kişileri bağlar. İşbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi ya da işbu Sözleşmedeki bir menfaati, önceden yazılı iznimiz olmadan devir ve temlik etmeyecek ya da devir ve temlik etmeye çalışmayacaksınız. İşbu maddeye aykırı olarak yapılan her türlü devir ve temlik hükümsüzdür.
  9. 20.9 Zaman Önemlidir: İşbu Sözleşme (İşlemler dahil) kapsamındaki tüm yükümlülükleriniz açısından zaman hayati öneme sahip olacaktır.
  10. 20.10 Hak ve Yasa Yolları: İşbu Sözleşme kapsamında düzenlenen hak ve yasa yolları müterakimdir ve kanunda yazılı olanların dışında değildir. Menfaatinize olacak herhangi bir hakkı herhangi bir şekil ve biçimde ya da zamanda kullanma ya da yasal yola başvurma yükümlülüğü altında olamayacağız. İşbu Sözleşme (İşlemler dahil) kapsamındaki ya da başka kapsamdaki haklarımızdan herhangi birini kullanmamamız ya da geç kullanmamız bu hak ya da diğer hak ya da yasa yollarından feragat anlamına gelmeyecektir. Bir hak ya da yasa yolunun tek başına ya da kısmen kullanılması, bu hak ya da yasa yolunun daha sonra kullanılmasını ya da diğer hak ya da yasa yollarının kullanılmasını engellemeyecektir.
  11. 20.11 Mahsup: Kazanabileceğimiz diğer haklara halel gelmeksizin, her zaman ve size bildirimde bulunmaksızın sizin bize borçlu olduğunuz miktarları (fiili veya şarta bağlı, şimdiki veya gelecekteki) bizim size borçlu olduğumuz miktarlardan (fiili veya şarta bağlı, şimdiki veya gelecekteki) mahsup edebiliriz. Bu amaçlar için, şarta bağlı veya başka herhangi bir nedenle tespit edilemeyen herhangi bir miktara ticari olarak makul bir tutar ayırabiliriz.
  12. 20.12 Kısmi Geçersizlik: İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir yargı alanındaki yasalar kapsamında herhangi bir açıdan herhangi bir zamanda yasa dışı, geçersiz ya da uygulanamaz ise ya da bu hale gelirse, işbu Sözleşmenin kalan hükümlerinin yasallığını, geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini ya da diğer herhangi bir yargı alanının yasaları kapsamında bu hükmün yasallığını, geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecek ya da zarar vermeyecektir.
 21. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
  1. 21.1 Uygulanacak Hukuk: Bir piyasanın kurallarına tabi olan İşlem ona bu kurallar kapsamında kendisi için geçerli yasaya tabi olacaktır.
  2. 21.2 İşbu Sözleşme DIFC yasalarına tabi olacaktır ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.
  3. 21.3 Uyuşmazlıkların Çözümü: Varlığı, geçerliliği ya da feshedilmesi ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmeden kaynaklanan ya da Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, DIFC Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. 1.000.000 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi altındaki uyuşmazlıklarda taraflar bunun münhasıran DIFC’deki Basit Uyuşmazlıklar Mahkemesinde görülmesini kabul eder.
 22. YORUMLAMA
  1. 22.1 Tanımlanan Terimler: İşbu Sözleşmede yer alan

   Hesaplar” Topluca Baraka Hesabını ve Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabını ifade eder.

   Yürürlükteki Düzenlemeler” zaman zaman yürürlükte olduğu üzere, aşağıdakilerin her biri anlamına gelir:

   1. (i) DFSA Kuralları veya ilgili bir düzenleyici makamın diğer kuralları; ve
   2. (ii) Tüm diğer yürürlükteki yasa, kural ve düzenlemeler.

   Ortak” Bizimle aynı gruptaki bir teşebbüs, bizim veya bizimle aynı gruptaki bir teşebbüsün atadığı bir temsilci, ya da bizimle onlar arasında bir menfaat grubuna neden olması makul olarak beklenebilecek ilişkili olduğumuz diğer kimseleri ifade eder.

   Baraka Hesap” Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcıda yatırım işlemleri yapmak amacıyla, Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesap(lar)ınızın durumunu toplu olarak görüntüleyecek, tarafınızca doğrudan Baraka’da açılan bir hesabı ifade eder.

   Baraka Platformu” Barak mobil uygulamasını ifade eder.

   İş Günü” Birleşik Arap Emirlikleri’nde bankaların açık olduğu ve Cuma veya Cumartesi dışındaki günler anlamına gelir

   DFSA” Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi anlamına gelir.

   DFSA Kuralları” 2004 tarihli DIFC Düzenleyici yasası kapmasında DFSA Yönetim Kurulu tarafından yapılan alt mevzuatı ya da DFSA tarafından yönetilen DIFC’de yürürlükte olan diğer yasaları ifade eder.

   Finansal Araç” Menkul kıymetler, vadeli işlemler, swaplar, vadeli kur anlaşmaları ya da menkul kıymetler, para birimleri, faiz oranları veya getirilerle ilgili diğer türev sözleşmeler ya da diğer türev araçları, finansal endeksler, finansal tedbirler ya da emtialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayanları ifade eder;

   Sadece Talimat Bazlı” Menkul kıymetleri almak ya da satmak için verdiğiniz talimatları Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı aracılığı ile ileteceğimiz ancak menkul kıymetler ve/veya İşlemler hakkında size tavsiye vermeyeceğimiz anlamına gelir.

   Emir” Uygun olduğu şekilde tarafımızca verilen bir fiyattan bir Finansal Aracı satın alma veya satma talimatı anlamına gelir.

   Perakende Müşteri” DFSA Kurallarında tanımlanan anlamı ifade eder.

   Risk Açıklama Bildirimi” Form 2’de tanımlanan anlamı ifade eder.

   Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Kendi adına işlem yapan ABD finans uzmanı da dahil (a) fonlarınızı saklamak ve (b) Baraka tarafından Sadece Talimat Bazlı yapılan ve Baraka Platformu aracılığıyla size sunulan belirli işlemlerin yürütülmesi de dahil belirli finansal hizmet ve aracılık hizmetleri faaliyetlerini yürütmek üzere lisanslı kuruluş anlamına gelir.

   Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabı” Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı nezdinde tarafınızca açılan hesap anlamına gelir.

   Abonelik Ücretleri” abonelik süresi boyunca aylık ve/veya yıllık olarak tarafınızca bize ödenmesi gereken ücretler anlamına gelir.

   Vergi” her türlü vergi, harç, resim ya da benzer nitelikteki diğer harç ya da stopaj anlamına gelir (bunların ödenmemesi ya da geç ödenmesi ile bağlantılı olarak ödenecek faiz ya da cezalar dahil).

   İşlem” Finansal bir Araç ile aramızda yaptığımız diğer her türlü sözleşmeye dayalı düzenlemelerdeki işlem anlamına gelir.

   Amerika Birleşik Devletleri’nde Mukim” Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.

   KDV” 2017 tarihli ve 8 Sayılı Birleşik Arap Emirlikleri Katma Değer Vergisi Kanununda öngörülen katma değer vergisi ile benzer nitelikteki diğer Vergiler dahil herhangi bir katma değer vergisi anlamına gelir.

   İnternet Sitesiwww.getbaraka.com adresinde bulunabilecek olan zaman zaman değiştirilen Baraka’nın İnternet sitesi anlamına gelir.

FORM 1

BARAKANIN SUNMADIĞI HİZMETLER

.

 • A. Barakanın bir yatırım danışmanı olmadığını.
 • B. Belirli herhangi bir yatırım stratejisinin, işlemin ya da güvenliğin uygun olup olmadığını belirlemekten sorumlu olduğumu. Bu belirlemeyle ilgili olarak Baraka’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını.
 • C. Baraka, İnternet Sitesi ya da Baraka Mobil Uygulaması aracılığı ile faaliyet göstermekle birlikte, Baraka’nın alım satım tavsiyesi verdiği bir araç olmadığını ve Baraka tarafından internet sitesi hizmetleri aracılığı ile sunulan bilgilerin belirli bir menkul kıymeti almaya, satmaya ya da elde tutmaya ilişkin bireyselleştirilmiş bir tavsiye teşkil etmediğini.
 • D. İçeriğin önceden Baraka tarafından taranmadığını, Baraka tarafından oluşturulan ya da sağlanan bir tavsiye olmadığını ve herhangi bir menkul kıymet ya da menkul kıymetlerin alınması, satılması ya da elde tutulmasına ilişkin Baraka tarafından verilmiş bir tavsiye teşkil etmediğini ve toplu alana içerik gönderen üçüncü şahısların herhangi birini izlemediğini ya da denetlemediğini ve bu üçüncü şahısların Baraka’nın denetlenmiş kişileri olmadığını. Baraka içerik ya da diğer üçüncü şahıs içerikleri ile ilgili sorumlu değildir ve yükümlü olmayacaktır.
 • E. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Baraka Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı nezdindeki yatırım hesabı üzerinde takdir yetkisinin olmadığını ya da hesabımdaki menkul kıymetler yatırımına ilişkin denetleme, inceleme ya da tavsiye verme yükümlülüğünün olmadığını.

Baraka vergiye ilişkin ya da hukuki tavsiye vermediğini anladım ve kabul ettim.

FORM 2

RISK AÇIKLAMA BİLDİRİMİ

Risk Açıklama Bildirimi

BAĞIMSIZ BARAKA HESABINIZDAKİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALIM SATIM VE YATIMIM RİSKLERİNİ OKUMANIZ VE TAM OLARAK ANLAMANIZ ÇOK ÖNEMLİDİR.

Aşağıdaki Risk Açıklama Bildirimi (“Risk Açıklaması”) menkul yatırımı ve alım satımına ilişkin bazı risklerin özetidir ve menkul kıymet alım satımının tüm risklerini ve diğer önemli yönlerini göstermez.

Menkul kıymet alım satımı yüksek oranda spekülatiftir ve önemli kayıp riskleri barındırır. Bu alım satım tüm yatırımcılar için uygun değildir bu yüzden alım satım yapmadan önce riskleri tam olarak anladığınızdan (bundan böyle “Müşteri”, “siz” “sizin” olarak anılacaktır) emin olmalısınız. Yatırım hedeflerinizi, tecrübe düzeyinizi ve risk iştahınızı dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Potansiyel sorumluluğunuz sınırsızdır ve başlangıç yatırımınızın ya da karınızın bir kısmını ya da tamamını kaybetme ihtimali bulunmaktadır ve bu yüzden kaybetmeyi göze alamayacağınız paraları yatırmamalısınız. Bu kişisel bir husus olmakla birlikte, tipik olarak bir yatırımcı, likit net değerinin yüzde 10’undan fazlasını riske atmaz – ve çoğu durumda bundan daha azını riske atmalıdır. Örneğin, likit net değerinizin yüzde 10’u sizin tüm emeklilik tasarruflarınıza denk geliyorsa bu tutarı menkul kıymet alıp satmak için kullanmamalısınız.

Baraka Financial Limited (Bundan böyle “Baraka“, “biz“, “bizim” olarak anılacaktır) tüm yatırımların risk taşıdığını ve geçmiş sonuçların mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi olmadığını vurgulamak ister. İmzaladığın sözleşmenin niteliğinin ve mevcut riskin boyutunu anlamadan menkul kıymet alım satımı yapmamalısınız. Durumunuz ve mali pozisyonunuz ışığında yatırımın sizin için uygun olduğundan emin olmalısınız.

Baraka Müşterilerini dikkatli bir şekilde yatırım yapmaları için teşvik eder ve sadece yaptığınız alım satımın niteliğini ve taşıdığı riskin boyutunu anladığınızda bu işlemleri yapmalısınız.

BAĞIMSIZ ALIM SATIM HESAPLARININ KULLANIMI

Tüm Müşteri hesapları bağımsızdır. Bu doğrultuda Müşteriler Baraka Hesaplarında verdikleri tüm emirlerden münferiden sorumludur ve verdikleri tüm emirler talep edilmemiş olup kendi yatırım kararlarına ya da usulüne uygun olarak yetkilendirilen temsilci ya da acentelerinin yatırım kararlarına dayanmaktadır. Sonuç olarak her Baraka Müşterisi, Barakanın ya da çalışanlarının, acentelerinin, yönetici ya da temsilcilerinin

  1. Baraka Hesabı ile bağlantılı olarak yatırım tavsiyesi vermediklerini;
  2. Herhangi bir menkul kıymet, işlem ya da emri tavsiye etmediklerini;
  3. Emir talep etmediklerini;
  4. Herhangi bir menkul kıymette piyasa yapıcı olarak hareket etmediklerini;
  5. İsteğe bağlı ticaret yapmadıklarını ve
  6. araştırma yapmadıklarını ve sağlamadıklarını kabul eder. Araştırma materyalleri ya da benzer bilgilerin www.getbaraka.com adresinde ya da bağlı şirketlerinden herhangi birinin İnternet sitesinde ve mobil uygulamasında sunulması halinde bu materyaller sadece bilgi ve eğitim amaçlıdır ve herhangi bir menkul kıymet işlemi yapmak ya da herhangi bir yatırım stratejisinde girmek için bir tavsiye teşkil etmez.

ALIM SATIM VE YATIRIMIN GENEL RISKLERİ

Baraka’nın, aramızdaki müşteri sözleşmesinin hüküm ve koşulları ve sizinle Regüle Üçüncü Taraf Sağlayıcı arasındaki müşteri sözleşmesi (şartlar ve koşullarda tanımlandığı şekilde) kapsamında yatırım anlaşmaları düzenlemeyi ve size regüle finansal hizmetler sağlamayı kabul etmesi dikkate alınarak, aşağıdakileri kabul ve beyan edersiniz:

Hiçbir Yatırım Tavsiyesi Verilmemektedir

Baraka ya da iştirakleri herhangi bir alım satım ya da yatırım tavsiyesinde bulunmamaktadır. İştirakimiz Baraka Technology Services Ltd, teknoloji, teknolojik destek ve idari hizmetler sunmaktadır, ve herhangi bir menkul kıymetin alınıp satılması hususunda herhangi bir alım satım ya da yatırım tavsiyesi vermemektedir. Bu nedenle, Müşterilerin uygun gördükleri şekilde kendi danışmanlarından aldıkları danışmanlık da dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek durumları ele almak için alım satım ve yatırım ayrıntılarına ilişkin kendi anlayışlarına ve bilgilerine güvenmeleri gerekmektedir.

Kar Garantisi Verilmemesi

Menkul kıymet alım satımında kâr elde etme veya zarardan kaçınma garantisi yoktur. Baraka veya herhangi bir temsilcimizin size böyle bir garanti vermemiştir. Menkul kıymet alım satımlarında mevcut olan risklerin farkındasınız ve bu riskleri finansal olarak taşıyabilir ve uğranılan her türlü zarara katlanabilirsiniz.

Verilen herhangi bir bilgi, araştırma ya da raporun içerikleri, buradaki stratejilerden faydalanacağınızın veya bunlarla bağlantılı kayıpların sınırlı olabileceği veya sınırlı olacağı garantisi veya göstergesi olarak açık ya da zımni bir taahhüt olarak yorumlanamaz.

Alım Satımın Askıya Alınması

Belirli alım satım koşulları altında bir pozisyonun paraya çevrilmesi zor ya da imkansız olabilir. Örneğin bu durum, fiyat bir işlem seansında yükselir veya düşerse hızlı fiyat hareketlerinin olduğu zamanlarda meydana gelebilir ki bu durumda ilgili borsa kuralları uyarınca alım satımın askıya alınabilir ya da kısıtlanabilir. Stop emri koymak, piyasa koşulları bir emri belirtilen fiyattan gerçekleştirilmesini imkansız kıldığından, kayıplarınızı istenen tutarlarla mutlaka sınırlandıramayacaktır,

Bir stop emri, aracınızla birlikte belirli bir hisse senedini fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında piyasa fiyatından almak ya da satmak için verilmiş bir emirdir. Stop emirleri genellikle kaybedebilecekleri miktarı sınırlamak için alım satım yapan kişiler tarafından kullanılır. Piyasa belirttiğiniz fiyata ulaşırsa, stop emri, istenen alım satımı hemen elde edilebilen en iyi fiyatta gerçekleştirmek için bir emir haline gelir. Bununla birlikte, emrin belirtilen fiyattan gerçekleşmesinin tüm piyasa koşullarında mümkün olacağına dair bir garanti verilmemiştir. Aktif, değişken bir piyasada, piyasa fiyatı o kadar hızlı bir şekilde düşüyor (veya yükseliyor) olabilir ki, belirlediğiniz stop fiyatından pozisyonunuzu paraya çevirme fırsatı bulunmamaktadır. Bu koşullar altında aracının yegane sorumluluğu, mevcut en iyi fiyattan emrinizi gerçekleştirmektir. Bu nedenle stop emirlerinin alım satım riskinizi azaltabilecek ancak ortadan kaldırmayacaktır.

Hisse Senedi Yatırımı Riski

Yatırımlar her zaman bir şekilde risk taşır. Aşağıdakilerle ilgili bilgi sahibi olmalısınız:

   • Bazı hisse senedi yatırımlarının kolay bir şekilde satılmadığını ve nakte çevrilemediğini. Bir yatırımı hemen satmanız gerekiyorsa bir ceza ya da ücret olup olmadığını kontrol edin.
   • Faaliyet geçmişi veya yayınlanmış bilgisi çok az olan veya hiç olmayan bir şirket tarafından ihraç edilen hisse senetlerine yapılan yatırımlar, faaliyet geçmişi ve kapsamlı kamuya açık bilgisi olan halka açık bir şirkete yatırım yapmaktan daha büyük risk taşır.
   • Hisse senedi yatırımları piyasa fiyatlarındaki kayba karşı federal olarak sigorta edilmez.
   • Sahip olduğunuz hisse senetleri, sermaye paylarınızın değerini etkileyebilecek ihale teklifine, birleşmelere, yeniden yapılanmalara ya üçüncü kişi işlemlerine tabi olabilir. Bu işlemlerle ilgili kamuoyuna yapılacak açıklamalara ve size gönderilen bilgilere dikkat edin. Karmaşık yatırım kararları içerir. Harekete geçmeden önce hisselerinizi takas etme ya da satma teklifinin hükümlerini tam olarak anladığınızdan emin olun. Kısmı ya da iki kademeli ihale teklifleri gibi bazı durumlarda, işlem yapmamak yatırımlarınız üzerinde zararlı etkisi olabilir.

Mobil Uygulama Alım Satımı

Donanım, yazılım ve İnternet bağlantısı arızası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mobil uygulama alım satım sistemini kullanmakla bağlantılı riskler bulunmaktadır. Böyle bir arızanın sonuçlarından biri, emrinizin talimatlarınıza göre gerçekleştirilmemesi ya da hiç gerçekleştirilmemesi olabilir.

Baraka’ya, müşteriye, herhangi bir borsaya veya herhangi bir takas sistemine ait olsun, herhangi bir iletim, iletişim sistemi, bilgisayar veya alım satım yazılımının herhangi bir arızası veya arızası nedeniyle ve/veya herhangi bir üçüncü taraf ihlali nedeniyle ve/veya kontrolümüz dışındaki herhangi bir eylem veya olaydan dolayı doğrudan ya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir talep, kayıp, zarar, masraf ya da harcama için tazminat ödeme yükümlülüğümüz ya da görevimiz bulunmayacaktır. Ayrıca, hesabınıza ilişkin İnternet güvenliğinin ihlal edilmesinden sorumlu değiliz.

Giderler

Yatırım yapmaya başlamadan önce, sorumlu olacağınız tüm komisyonları, ücretleri ve diğer giderleri anladığınızdan emin olmalısınız. Herhangi bir giderin ücret hükümlerinde belirtilmemesi halinde, bu tür giderin belirli parasal terimlerle ne anlama gelebileceğini tespit etmek için uygun örnekler de dahil açık yazılı bir açıklama almalısınız.

Şifre Koruma

Şifreleri gizli tutmak ve üçüncü kişilerin mobil uygulama hesabınıza erişmemelerini sağlamakla yükümlüsünüz. Şifreniz kullanılarak yapılan alım satımdan, bu kullanım haksız olsa bile sorumlu olacaksınız.

Risk Açıklama Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler

Bu İnternet sitesinde revizyonları yayınlamak suretiyle her zaman işbu risk açıklama bildiriminde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu tür değişiklikler yayınlandığında yürürlüğe girecektir. İşbu risk açıklama bildiriminde yapılacak değişiklikleri incelemek için İnternet sitemizi sık sık kontrol etmenizi öneririz.

Diğer Yetki Alanlarındaki İşlemler

Diğer yetki alanlarındaki, resmi olarak bir iç piyasa bağlantılı piyasalar dahil, piyasalarda işlem yapmanız halinde ek risklere maruz kalabilirsiniz. Bu piyasalar farklı ya da azaltılmış yatırımcı koruması öngörebilecek düzenlemelere tabi olabilir. Alım satım yapmadan önce, belirli işlemlerinizle ilgili kurallar hakkında bilgi almalısınız. Yerel düzenleyici otoriteniz, işlemlerinizin etkilendiği diğer yetki alanlarındaki düzenleyici otoritelerin veya piyasaların kurallarının uygulanmasını zorunlu kılamayacaktır.

FORM 3

ÇIKAR ÇATIŞMASI

ÇIKAR ÇATIŞMASI

İşbu belge, Baraka Financial Limited’in (“Baraka”) regüle faaliyetleri yürütürken size hizmet sunduğu durumlarda ortaya çıkabilecek çıkar çatışmasını etkili bir şekilde yönetme yükümlülüğünü düzenler. İşbu belge üçüncü şahıs hak ya da yükümlülüğü oluşturmayı amaçlamadığı gibi Baraka ile aranızda herhangi bir sözleşmenin bir parçasını da oluşturmaz.

Çıkar çatışması, Baraka’nın (Yöneticileri, çalışanları ve Baraka ile doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olan belirli kişiler dahil) ya da diğer müşterilerin çıkarlarının, Baraka’nın yatırım hizmetlerinde sözleşmelerin düzenlenmesini sağladığı müşterilerin menfaatleri ile çatıştığında ortaya çıkar.

DFSA Kuralları, Baraka’nın hem kendisi ile müşterileri arasındaki hem de bir müşteri ile başka bir müşteri arasındaki çıkar çatışmalarını adil bir şekilde yönetmesini şart koşar. Bu koşulları aşağıdakiler içerir:

 • 1.1. Çatışmanın Belirlenmesi: Baraka, hem kendisi ile müşterileri arasındaki hem de bir müşteri ile başka bir müşteri arasındaki varlığı, o müşterinin çıkarlarına yönelik esaslı bir zarar riski doğurabilecek çıkar çatışmalarını belirlemek için tüm makul adımları atmakla yükümlüdür;
 • 1.2. Çatışmaların yönetimi: Baraka, çıkar çatışmasının müşterilerinin çıkarlarına esaslı zarar verme riski oluşturmasını veya doğurmasını önlemek için tüm makul adımları atmak amacıyla etkin kurumsal ve idari düzenlemeleri yapmak ve yürütmekle yükümlüdür;
 • 1.3. Çatışmaların kaydı: Baraka, müşterilerinin çıkarlarına esaslı zarar verme riski taşıyan bir çıkar çatışmasının ortaya çıktığı veya ortaya çıkabileceği Baraka tarafından gerçekleştirilen hizmet veya faaliyetlerin kaydını tutmakla yükümlüdür.
 • 1.4. Çatışmaların açıklanması: Bir müşteriye hizmet vermeden önce Baraka, müşterinin çıkarına zarar verme riski taşıyan ve Baraka’nın kurumsal ve idari düzenlemeleri ile kaçınılamayan herhangi bir çıkar çatışmasının niteliği ve kaynağını kalıcı bir ortamda müşterilere açıklamakla yükümlüdür ve
 • 1.5. Çıkar Politikası: Baraka, çıkar çatışması politikası oluşturmak, uygulamak ve sürdürmekle yükümlüdür.

Barakanın, yatırımcı, plasman aracısı, sigortacı, distribütör, yeniden pazarlama acentesi, yapılandırıcı, yatırım yöneticisi, yatırım danışmanı, vadeli emtia piyasası danışmanı, emtia havuzu operatörü, belediye danışmanı, piyasa yapıcı veya trader olarak hareket etmediğin ve özel araştırma yapmadığını unutmayın.

Baraka, sadece yatırım sözleşmeleri düzenlediğini ve yatırım tavsiyesi vermediğini açıkça beyan eder. Buna ek olarak, Baraka, müşterinin bir ya da birden fazla menkul kıymetteki pozisyonunu elden çıkarmaya, elde tutmaya veya artırmaya çalışmasına neden olacak tavsiye ya da talepte bulunmaz. Baraka’nın müşteriler için hizmet sunması ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek Baraka ile müşteriler arasında “esaslı hiçbir çıkar çatışması” yoktur.