Sözcük Bankası

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası (ADX)

Abu Dhabi Menkul Kıymetler Borsası (ADX), merkezi Abu Dhabi'de bulunan hisse senedi borsasıdır.

Aktif Devir Hızı

Aktif devir hızı, bir şirketin varlıklarına kıyasla geliridir. Aktif devir hızı, bir şirketin varlıklarını gelir elde etmek için ne kadar verimli kullandığını belirlemek için kullanılabilir.

Alfa

Alfa, bir yatırımın sağladığı ek getirinin, nirengi noktası baz alınarak hesaplanması sonucunda elde edilen değerdir. Alfa, basitçe, bir yatırımın toplam getirisini uygun bir piyasa endeksinden çıkararak elde edilebilir. Pozitif alfa, bir hisse senedinin veya portföyün getirisinin nirengi noktasının üzerinde olduğu anlamına gelir.

Amerikan Tevdi Makbuzu (ADR)

Amerikan Tevdi Makbuzu (ADR), yabancı hisse senetlerini temsil eden bir ABD bankası tarafından verilen bir sertifikadır. ADR'ler, ABD'li yatırımcıların, ABD dışındaki hisse senetlerine daha kolay bir şekilde yatırım yapabilmelerini sağlamaktadır.

Anüite

Anüiteler, bireysel sermayelerin yatırımını yapan finansal kuruluşlar tarafından verilen veya satılan sözleşmelerdir. Anütie, yatırımcıya düzenli gelir vadeden bir yatırımdır. Dört tür anüite vardır: sabit, değişken, hemen ödemeli ve ertelenmiş.

İktisap/Satın Alma

Bir işletmenin tamamının veya bir bölümünün satın alınmasıdır. İktisaplar, büyük şirketlerin küçük firmaları bünyelerine katarak yeni pazarlara açılabilmelerini veya ek değer yaratabilmelerini sağlamaktadır.

Melek Yatırımcı

Melek yatırımcı, başlangıç aşamasındaki bir şirkete borç veya hisse senedi karşılığında sermaye sağlayan bir kişi veya kuruluştur. Melek yatırımcılar arkadaşlar ve aile ile risk sermayesi arasındaki tohum yatırım boşluğunu doldurmaktadır.

Mesai Sonrası Ticaret

Mesai sonrası ticaret, yatırımcıların, menkul kıymetleri normal alım satım saatleri dışında alıp satabileceği zaman dilimidir. Mesai sonrası ticaret, elektronik iletişim ağları sayesinde gerçekleştirilebilir.

Varlık

Varlık, bir bireyin, işletmenin veya kuruluşun sahip olduğu kaynaklardır. Varlıklar bir şirketin bilançosunda listelenir ve bir şirketin değerinin artmasını sağlar. Varlıklara örnek olarak stoklar, envanter, ekipmanlar ve gayrimenkuller gösterilebilir.

Yapay Zeka (AI)

Yapay zeka, makinelerin, insan benzeri zeka ve belirli bir dereceye kadar özerk öğrenme sergileyebilme yeteneğidir. Algoritmalar, yapay zekanın yapısında çok önemli bir rol oynar.

Yönetilen Varlıklar (AUM)

Yönetilen varlıklar (AUM), bir işletmenin yönettiği yatırımların toplam piyasa değeridir. Yönetilen varlıklar şirketten şirkete değişiklik göstermekle birlikte genel olarak banka mevduatlarını, yatırım fonlarını ve nakit parayı içerir.

Ayı Piyasası

"Ayı" piyasaları, negatif bir ivmeye sahip olan ve düşüşte olan piyasalardır. Ayı piyasası sırasında yatırımcılar; ellerindeki tahvillerin değeri düştüğü, piyasadaki hisse sayısı arttığı ve sonuç olarak hisse fiyatlarında genel bir düşüş gerçekleştiği için yatırımlarını bırakmaya ve pozisyonlarını satmaya başlarlar.

B2B

İşletmeler arası olarak da bilinen B2B işlem, iki işletme arasında gerçekleşen bir satış veya hizmet alışverişidir. B2B işlemleri, genellikle, doğrudan tüketicilere satış yapmaktan daha daha karlıdır. B2B işleme örnek olarak bir araç üreticisine yapılan toptan tekerlek satışı gösterilebilir.

B2C

B2C veya işletmeden tüketiciye işlem, mal veya hizmetlerin doğrudan tüketicilere satılmasıdır. B2C işlemler, genellikle, bir mağazadan alışveriş yapmak veya bir restoranda yemek yemek gibi eylemlerle örneklendirilir. Zamanla gelişen B2C kavramı, artık çevrimiçi mal ve hizmet satışını da içermektedir.

Başa Baş Noktası

Başa baş noktası, toplam gelir ile toplam maliyetin eşit olduğu noktadır. Başa baş noktası, hem şirket muhasebesinde hem de yapılan yatırımlarda dikkate alınan bir kıstastır.

Beta

Beta, bir hisse senedinin hareketlerinin piyasa geneliyle ne ölçüde paralel olduğunu gösteren ölçüttür. Beta, bir hisse senedinin veya başka bir işlem gören yatırımın piyasa geneli ile karşılaştırıldığında ne kadar değişken veya hassas olabileceğini gösterir.

Bilanço

Bilanço, şirketlerin varlıklarının, borçlarının ve hisselerinin listelendiği finansal tablodur. Bilanço, bir şirketin varlıklarının, borçlarının ve hisselerinin anlık durumunu ortaya koyar.

Bitcoin

Bitcoin, blok zinciri teknolojisine dayalı, merkezi olmayan bir kripto para birimidir. Bitcoin, son derece karmaşık matematiksel problemleri çözme kabiliyetine sahip yüksek güçlü bilgisayarlara madencilik yapılarak elde edilir.

Bitcoin Madenciliği

Bitcoin madenciliği, karmaşık bir hesaplama bulmacasını çözerek yeni bitcoin elde etme sürecidir. Bitcoin madenciliğinin en önemli motivasyonu, bu sürecin sonunda Bitcoin elde edebilme olasılığıdır.

Blok Zinciri

Blok zinciri, kriptografi kullanılarak birbirine bağlanan bloklardan oluşan, merkezi olmayan, dağıtılmış bir kayıt defteridir. Blok zinciri, herhangi bir dijital varlığın tarihini değiştirilemez ve şeffaf hale getirir, böylece sistemi değiştirmek veya hacklemek ve hile yapmak neredeyse imkansız hale gelir.

Boğa Piyasası

"Boğa" piyasaları, pozitif bir ivmeye sahip olan ve yükselişte olan piyasalardır. Boğa piyasaları, uygun piyasa koşulları oluştuğunda ve yatırımcılar piyasaya daha fazla güvenmeye başladığında gerçekleşir.

Brexit

Brexit, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecidir. Ekonomistler, Birleşik Krallık'ın gelirlerini ve büyüme hızını azaltması muhtemel olduğundan Brexit'in, yakın ve uzun vadede ülke ekonomisi üzerinde ciddi anlamda olumsuz bir etkiye sahip olacağını öngörüyor. Brexit Anlaşması, 2020 sonunda tamamlandı.

İş Döngüsü

İş döngüsü, ekonomik büyümede zaman içerisinde gözlemlenen doğal inişler ve çıkışları içeren süreçtir. İş döngüsü, dört farklı aşamadan oluşur: Büyüme, kriz, resesyon ve düzelme. Ekonomistler, bu aşamaların başlangıç noktalarını belirlemek için GSYİH ve işsizlik oranı dahil olmak üzere bir dizi farklı kriteri göz önünde bulundururlar.

Mavi Çip Stokları

Mavi çip stokları, kendi sektörlerinde finansal olarak istikrarlı, köklü ve saygın şirketlerin hisseleridir. Genellikle temettü ödeyen bu hisselerin değeri, milyarlarla ifade edilmektedir.

Tahvil

Tahvil, bir devlet veya şirket tarafından çıkarılan ve bu kuruluşların borç alabilmelerini sağlayan bir tür senettir. Hisse senetlerine benzer şekilde, tahviller, mali piyasalarda işlem görebilir. Tahviller; tahvil komisyoncuları, devlet kurumları veya tahvil fonları aracılığıyla satın alınabilir.

Alım Opsiyonu

Alım opsiyonu, opsiyon alıcısına belirli bir varlığı, belirli bir zaman diliminde belirli bir fiyattan (dayanak varlığı) satın alma hakkı veren bir sözleşmedir. Opsiyon alıcısı, dayanak varlığın değeri arttığında kâr eder.

Emtia Borsası

Emtia borsası, emtia sözleşmeleri ve ilgili yatırım ürünlerinin ticaretine aracılık yapan bir tüzel kişiliktir. Emtialara örnek olarak petrol, mineraller, tahıllar ve altın gibi varlıklar gösterilebilir.

Çeşitlendirme

Yatırım çeşitlendirme, portföyünüzdeki yatırımların çeşitliliğini artırmayı içeren bir tür risk yönetimi tekniğidir. Pek çok yatırım uzmanı, yatırım yapılacak varlık türlerini çeşitlendirme işleminin yatırım portföylerinin riskini azaltma yöntemi olduğuna dair hemfikirdir.

Dolar Maliyet Ortalaması

Dolar maliyet ortalaması, bir yatırımcının, piyasa oynaklığının etkisini azaltmak için toplam yatırım tutarını periyodik varlık alımlarına böldüğü bir yatırım stratejisidir. Bu strateji, hisse senetlerini uygun fiyata satın alabilmek için 'piyasaya zaman ayırma' gerekliliğini ortadan kaldırabilir.

Dubai Finans Piyasası (DFM)

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai Finans Piyasası (DFM) 2000 yılında kurulmuştur ve menkul kıymetlerin alınıp satılmasına aracılık etmektedir.

Temettü

Temettüler, bir şirketin elde ettiği kazancın ortaklar arasında dağıtılması için yapılan ödemelerdir. Temettüler sahip olunan hisseye göre, genellikle 3 ayda bir ödenir ancak duruma göre her ay veya altı ayda bir de ödenebilir. Şirketin yönetim kurulu her bir temettüyü onaylamalı ve ne zaman ödeneceğini ilan etmelidir. Temettü payı, yatırımcılara uzun vadeli büyüme potansiyelinin yanı sıra öngörülebilir bir gelir sağlar.

Temettü

Temettü, hissedarların şirket kar ettiğinde aldıkları ödemedir. Bir şirket kar elde ettiğinde yönetim kurulu, bu karı şirkete geri yatırabilir veya yatırımcılara temettü şeklinde dağıtabilir. Temettüler esasen, bir şirketin, yatırımcılarına teşekkür etme şeklidir.

Temettü Ödeme Oranı

Temettü ödeme oranı, hissedarlara ödenen temettü tutarının şirketin net gelirine oranıdır. Elde edilen kazancın çoğu ile yeniden yatırım yapan büyüme odaklı şirketlerin temettü ödeme oranı daha düşük olurken nispeten daha olgun şirketlerin temettü ödeme oranı daha yüksek olabilir.

Borsa Yatırım Fonu (ETF)

Borsa Yatırım Fonu, çeşitli varlıklardan oluşan ve bir dayanak varlığı veya endeksi baz alan bir yatırım fonudur. Borsa yatırım fonları; hisse senetleri, tahviller ve emtialar gibi birçok farklı yatırım türünü bünyesinde barındırabilir ve çeşitli endekslerden, bir temaya dayalı bir hisse senetlerinden vb. oluşabilir. Böylece yatırımcılara, tek bir yatırımla farklı çeşit varlıklara sahip olma imkânı verir.

Döviz Kuru

Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine kıyasla değeridir. Çoğu döviz kuru serbest dalgalıdır, yani döviz kuru, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak değişir.

FAVÖK

FAVÖK'ün açılımı 'faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr'dır. FAVÖK, şirketlerin genel finansal performansları ile ilgili bir göstergedir ve bilançoda da yer alır.

Hisse Başına Kazanç

Hisse başına kazanç (EPS), bir şirketin karını, mevcut hisselerine bölerek hesaplanır ve bir şirketin karlılığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bir şirketin EPS'si ne kadar yüksek olursa yatırımcıların o şirketin hisselerini almak için ödeyeceği ücret o kadar artar ve şirketin karlılığının o kadar yüksek olduğu düşünülür.

FAANG

FAANG, beş ünlü ve büyük ABD merkezli teknoloji şirketinin (Facebook, Amazon, Apple, Netflix ve Alphabet - eski adıyla Google) isimlerinin baş harfleri bir araya getirilerek oluşturulmuş bir kısaltmadır. Bu beş şirket; bulut bilişim, medya akışı ve yapay zeka gibi çeşitli teknoloji trendlerinin önde gelen temsilcileridir. FAANG'ın toplam piyasa değeri 3 trilyon dolardan fazladır.

Foreks

Foreks ticareti, döviz piyasasında sirkülasyonu olan para birimlerinin alım satımıdır.

Kesirli Hisse Senetleri

Kesirli hisse senedi, bir hisse senedinin belirli bir kısmı anlamına gelmektedir. Kesirli hisse senetleri; hisselerin bölünmesi, temettü yeniden yatırım planları, birleşme veya satın alımlar veya diğer şirket faaliyetleri sonucunda elde edilir.

Faiz Karşılama Oranı

Faiz karşılama oranı (ICR), bir şirketin sahip olduğu borcun faizini ödeyebilme kabiliyetini ortaya koyan bir ölçüttür. 1.5x'in altındaki bir ICR oranı, ekonomik güçsüzlüğe ve olası nakit sıkıntılarına işaret edebilir.

İç Getiri Oranı (IRR)

IRR, bir şirketin başa baş çıkacağı olası zamanı veya beklenen kâr oranını baz alarak bir yatırımın potansiyel kârlılığının ne olacağını ortaya koyan bir ölçüttür. IRR, tüm gelecek nakit akışlarının net şimdiki değerinin sıfır olarak alınması ile ölçülür.

İlk Halka Arz (IPO)

İlk Halka Arz, bir şirketin halka açık bir piyasada dış yatırımcılardan para toplamak için ilk kez hisse senedi çıkarmasıdır. Bu, aynı zamanda bir şirketin "halka açılması" ve resmi olarak halka açık bir şirket hâline gelmesi olarak da tanımlanır. İlk halka arz; şirketi büyümek, ölçeklenmeye gitmek veya ilk hissedarların hisselerini nakde çevirmesine izin vermek gibi çeşitli nedenlerle yapılabilir. Halka arzlar ayrıca şirketin tanınmasını sağlar ve itibarını artırır.

İlk Para Arzı Teklifi (ICO)

İlk para arzı teklifi (ICO), borsadaki ilk halka arzın (IPO) kripto para piyasasındaki karşılığıdır. Para toplamak isteyen bir şirket, bir ICO başlatarak kripto token'lar karşılığında yatırımcılardan para toplayabilir.

Yatırım Korelasyonu

Yatırım korelasyonu, farklı varlıkların birbirine göre nasıl performans gösterdiğini ortaya koyan bir ölçüttür. +1'lik bir değer mükemmel korelasyona işaret eder, yani iki varlığın fiyatının aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir (birlikte yükselir ve birlikte düşer). -1'lik bir değer ise varlıkların fiyatlarının farklı yönlerde hareket ettiği anlamına gelir.

Piyasa Oynaklığı

Piyasa oynaklığı, bir piyasada ortalama performansa kıyasla yaşanan farklı büyüklüklerdeki değişikliklerdir. Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hisse senedi yatırımlarında, yatırım yapılan piyasalarda oynaklık ve belirsizlik yaşanması gayet muhtemeldir.

OTC

OTC, tezgah üstü anlamına gelir ve varlıkların bir broker-bayi ağı veya merkezi olmayan bir pazar aracılığıyla alım-satımını ifade eder. Nasdaq gibi düzenlenmiş piyasalarda işlem görme gereksinimlerini karşılamayan menkul kıymetler, tezgah üstü şekilde alınıp satılabilir.

F/K Oranı

F/K oranı, fiyat-kazanç oranı anlamına gelir ve bir şirketin hisse fiyatının şirketin hisse başına kazancına oranıdır. F/K oranı, bir şirketin hisselerinin değerinin diğerlerine kıyasla ne seviyede olduğunu belirlemek için kullanılır. Yüksek bir F/K oranı, bir şirketin hisselerinin aşırı değerli olduğu veya yatırımcıların gelecekte şirket için yüksek büyüme beklediği anlamına gelebilir.

İmtiyazlı Hisse Senedi

İmtiyazlı hisse senedi bir çeşit hissedir (diğeri adi hisse). İmtiyazlı hisse senedi, hissedarların temettü önceliğine sahip olmalarına, sınırlı oy haklarına sahip olmalarına ve bir şirket tasfiye edildiğinde önceliğe sahip olmalarına olanak tanır.

Portföy

Portföy; hisse senetleri, tahviller, emtialar, ETF'ler ve nakit gibi finansal varlıkların bir araya gelerek oluşturduğu bütündür. Bir portföyde gayrimenkul ve sanat eserleri dahil olmak üzere birçok farklı çeşit varlık da yer alabilir.

Göreceli Güç Endeksi

Göreceli güç endeksi (RSI), bir hisse senedinin veya piyasanın mevcut ve geçmişteki gücünü veya zayıflığını, son ticari döneminin kapanış fiyatlarına dayalı olarak grafiklendirmek için kullanılan bir göstergedir. RSI değeri, 0 ila 100 arasında olabilir ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirmede kullanılabilir. Yüksek RSI değeri hisse senedinin aşırı satın alındığını ve düşük RSI değeri hisse senedinin aşırı satıldığını gösterir.

Borsa

Menkul kıymetler borsası, hisselerin alınıp satıldığı bir pazar yeridir. Borsada işlem gören menkul kıymet türleri arasında hisse senedi, tahvil ve nakit para bulunur. Borsa Yatırım Fonları (ETF) gibi diğer menkul kıymetler de borsalarda işlem görmektedir.

Borsa Döngüsü

Birkaç dakikadan 10 yıla kadar kadar değişiklik gösterebilen borsa döngüleri, kısa ve uzun vadeli fiyat şablonları sunarak borsa tahminleri yürütülmesine yardımcı olur ve borsa tacirleri tarafından riski yönetmek için düzenli olarak kullanılmaktadır. Borsa döngüsü; birikim, yükseliş, dağıtım ve düşüş aşamalarından oluşmaktadır.

Borsa Endeksi

Borsa endeksleri, belirli bir piyasanın finansal performansını baz alır. bir grup şirketin gösterdiği ortalama performansı ortaya koyan ölçüttür. Birçok ülkenin kendi borsa endeksi vardır. Örneğin, ADX Genel Endeksi, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen hisse senetlerinin performansını izleyen borsa endeksidir.

Hisse Senedi

Hisse senedi, hissedarlara şirketten bir parça veya mülkiyet payı veren bir tahvil türüdür. Hisse senedi "hisse" olarak da adlandırılmaktadır. "hisse senedi" ve "hisse" kelimeleri genellikle birbirinin yerine kullanılır, çünkü hisse, hisse senedinin miktarını belirten birimdir.

Hisse Senedi Opsiyonları

Opsiyonlar, yatırımcılara, üzerinde anlaşmaya varılan bir tarihte ve fiyata bir hisse senedini alma veya satma hakkı veren ancak bunları zorunlu tutmayan sözleşmelerdir. İki farklı hisse senedi opsiyonu vardır. Bunlardan ilki, bir hisse senedinin fiyatının düşeceği tahminidir. Diğeri ise bir hisse senedinin fiyatının artacağı yönündeki tahmindir.

SPAC

Özel amaçlı satın alma şirketleri (SPAC), başka bir şirketi satın almak veya başka bir şirketle birleşmek için fon toplamak amacıyla halka açılmak dışında hiçbir faaliyet göstermeyen, paravan şirketlerdir. "Boş çek şirketleri" olarak da bilinen SPAC'lerin ilk halka arzlarından (IPO) sonraki iki yıl içinde bir satın alma işlemi yapmaları gerekmektedir.

Tasfiye

Tasfiye, tahvil(ler)in hisse fiyatında keskin bir düşüşe yol açan hızlı satışıdır. Tasfiye, beklenenden daha az gelir elde edilmesi gibi şirket içi sebeplerden dolayı gerçekleşebilir veya doğal afetler ya da makroekonomik kaygılar tarafından tetiklenebilir.

Tadawul

2007 yılında resmi açılışı gerçekleşen Suudi Arabistan Hisse Senedi Borsası Tadawul, Suudi Arabistan'da borsa işlemlerinin yapılabileceği yetkili tek kuruluştur.

TTM

TTM, son 12 ay anlamına gelir ve bir şirketin son 12 aydaki performansını incelerken kullanılır.

Değerleme

Değerleme, bir işletmenin tahmini ekonomik değerini ifade eder. Bir işletmenin veya girişimin değerini belirlemenin, varlıklarının değerini hesaplamak veya benzer işletmelerle karşılaştırmak gibi çeşitli yöntemleri vardır.

10 Yıllık Devlet Tahvili

10 yıllık devlet tahvili, ABD hükümeti tarafından 10 yıl sonra (veya tahvilin vadesi geldiğinde) karşılanması gereken bir borç yükümlülüğünü temsil eden senettir. Tahvil getirileri, yatırımcı güveninin bir göstergesi olarak yakından takip edilmektedir. Devlet tahvilleri, ABD hükümeti desteklidir ve en güvenli yatırım aracı olarak kabul edilir.

10-K

ABD Sermaye Piyasası Kurumu (SEC) tarafından halka açık hisse senetleri ile ilgili yıllık olarak sunulan ayrıntılı bir mali rapor. Yatırımcılar, bir şirketin iyi yönetilip yönetilmediğini ve hisselerinin kârlı olup olmadığını değerlendirmek için bu rapordan yararlanır.

10-Q

ABD Sermaye Piyasası Kurumu (SEC) tarafından halka açık şirketler ile ilgili üç ayda bir hazırlanan bir mali rapor. 10-Q, firmaların finansal durumlarıyla ilgili tüm ilgili bilgileri açıklamasını gerektirir. Yatırımcıların özellikle ilgilendiği alanlar arasında işletme sermayesi ve/veya alacaklılar hesabı gibi veçheler mevcuttur.

baraka

Ülkenizden ve dünyadan finans sektörüne dair günlük haberler için abone olun

Abone olun